Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BANDAR SENEMBAH LIMAU MUNGKUR LIMAU SUNDAI PAYA ROBA SUKA MAJU SUKA RAMAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2033 2768 2258 3196 2690 3179 16124
  PR 2090 2106 2370 3191 2702 3351 15810
  JML 4123 4874 4628 6387 5392 6530 31934
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 0 1 2
  PR 0 2 1 0 0 2 5
  JML 0 3 1 0 0 3 7
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 13 0 0 13
  PR 0 6 0 21 0 0 27
  JML 0 6 0 34 0 0 40
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 59 65 84 76 97 76 457
  PR 52 76 82 94 94 103 501
  JML 111 141 166 170 191 179 958
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2092 2834 2342 3285 2787 3256 16596
  PR 2142 2190 2453 3306 2796 3456 16343
  JML 4234 5024 4795 6591 5583 6712 32939
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1198 1619 1320 1928 1586 1664 9315
  PR 1403 1292 1540 1996 1683 1910 9824
  JML 2601 2911 2860 3924 3269 3574 19139
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 1 0 0 0 1 2
  PR 0 2 1 0 0 2 5
  JML 0 3 1 0 0 3 7
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 10 0 0 10
  PR 0 1 0 18 0 0 19
  JML 0 1 0 28 0 0 29
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 59 65 84 76 97 76 457
  PR 52 76 82 94 94 103 501
  JML 111 141 166 170 191 179 958
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1257 1685 1404 2014 1683 1741 9784
  PR 1455 1371 1623 2108 1777 2015 10349
  JML 2712 3056 3027 4122 3460 3756 20133

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BANDAR SENEMBAH LIMAU MUNGKUR LIMAU SUNDAI PAYA ROBA SUKA MAJU SUKA RAMAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4194 4976 4724 6524 5508 6669 32595
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 2 0 0 0 27 29
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1482 1918 1697 2402 2048 2886 12433
4 Jumlah surat suara digunakan 2712 3056 3027 4122 3460 3756 20133
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BANDAR SENEMBAH LIMAU MUNGKUR LIMAU SUNDAI PAYA ROBA SUKA MAJU SUKA RAMAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2697 3044 3011 4112 3446 3742 20052
2 Jumlah Suara tidak sah 15 12 16 10 14 14 81
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2712 3056 3027 4122 3460 3756 20133

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BANDAR SENEMBAH LIMAU MUNGKUR LIMAU SUNDAI PAYA ROBA SUKA MAJU SUKA RAMAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1093 1932 2205 2923 1807 2570 12530
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1604 1112 806 1189 1639 1172 7522
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2697 3044 3011 4112 3446 3742 20052