Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih HUTAIMBARU PARTIHAMAN SAROHA HUTA PADANG SINGALI SABUNGAN SIPABANGUN PALOPAT MARIA LEMBAH LUBUK MANIK SABUNGAN JAE LUBUK RAYA TINJOMAN LAMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1138 301 579 260 556 849 614 537 447 337 5618
  PR 1215 316 638 263 563 899 659 632 446 358 5989
  JML 2353 617 1217 523 1119 1748 1273 1169 893 695 11607
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 4 0 0 0 5 1 1 0 0 0 11
  PR 6 0 0 0 3 7 2 0 0 0 18
  JML 10 0 0 0 8 8 3 0 0 0 29
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0 8
  PR 3 0 0 0 2 8 1 3 1 0 18
  JML 5 0 0 0 2 12 1 4 2 0 26
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1144 301 579 260 561 854 615 538 448 337 5637
  PR 1225 316 638 263 568 914 662 635 447 358 6026
  JML 2369 617 1217 523 1129 1768 1277 1173 895 695 11663
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 799 204 325 163 391 508 420 366 288 240 3704
  PR 926 260 409 200 409 631 507 493 330 279 4444
  JML 1725 464 734 363 800 1139 927 859 618 519 8148
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 0 4 1 1 0 0 0 8
  PR 4 0 0 0 3 5 2 0 0 0 14
  JML 6 0 0 0 7 6 3 0 0 0 22
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0 8
  PR 3 0 0 0 2 8 1 3 1 0 18
  JML 5 0 0 0 2 12 1 4 2 0 26
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 803 204 325 163 395 513 421 367 289 240 3720
  PR 934 260 409 200 414 644 510 496 331 279 4477
  JML 1737 464 734 363 809 1157 931 863 620 519 8197

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara HUTAIMBARU PARTIHAMAN SAROHA HUTA PADANG SINGALI SABUNGAN SIPABANGUN PALOPAT MARIA LEMBAH LUBUK MANIK SABUNGAN JAE LUBUK RAYA TINJOMAN LAMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2405 630 1245 535 1143 1786 1302 1195 912 710 11863
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 8 1 0 0 0 10
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 667 166 511 172 334 621 370 332 292 191 3656
4 Jumlah surat suara digunakan 1737 464 734 363 809 1157 931 863 620 519 8197
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah HUTAIMBARU PARTIHAMAN SAROHA HUTA PADANG SINGALI SABUNGAN SIPABANGUN PALOPAT MARIA LEMBAH LUBUK MANIK SABUNGAN JAE LUBUK RAYA TINJOMAN LAMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1731 462 730 360 804 1153 925 855 616 513 8149
2 Jumlah Suara tidak sah 6 2 4 3 5 4 6 8 4 6 48
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1737 464 734 363 809 1157 931 863 620 519 8197

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden HUTAIMBARU PARTIHAMAN SAROHA HUTA PADANG SINGALI SABUNGAN SIPABANGUN PALOPAT MARIA LEMBAH LUBUK MANIK SABUNGAN JAE LUBUK RAYA TINJOMAN LAMA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1429 385 523 313 671 960 699 709 536 370 6595
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 302 77 207 47 133 193 226 146 80 143 1554
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1731 462 730 360 804 1153 925 855 616 513 8149