Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BUKIT RAYA SORDANG LIANG HASONA NABONGGAL GARONGGANG BATU SUNDUNG HAJORAN GAROGA TANJUNG TIRAM BATU TAMBUN SIBAGASI PAGARAN TONGA PAGARAN SINGKAM SOSOPAN HAMBIRI PURBA SINOMBA BATANG BARUHAR JAE BATANG BARUHAR JULU HUTALOMBANG SIMANDIANGIN DOLOK SIMANDIANGIN LOMBANG SIMBOLON AEK JANGKANG GUNUNG MANAON II SIDINGKAT SABA BANGUNAN SABA SITAHUL TAHUL PARLIMBATAN SIGAMA UJUNG GADING AEK GAMBIR SIOMBOB HUTAIMBARU II SUNGAI OROSAN SUNGAI DURIAN PURBA TUA SIGAMA SIMANOSOR PADANG GARUGUR GUNUNG TUA JULU GUNUNG TUA JAE GUNUNG TUA TONGA PARANG PADANG MANANTI RAMPA JULU RAMPA JAE NAPAGADUNG LAUT AMBASANG NATIGOR TANJUNG MARULAK BATANG PANE III BATANG PANE II BATANG PANE I LUBUK TOROP SIUNGGAM JAE SIUNGGAM TONGA SIUNGGAM JULU SIMANINGGIR MOMPANG II GULANGAN RAHUNING JAE BOTUNG SIHODA HODA NAGA SARIBU BANGUN PURBA AEK BAYUR TANGGA TANGGA HAMBENG AEK TOLANG AEK SUHAT SIBATANG KAYU GUNUNG TUA BARU SAMPURAN BATU MAMAK LOSUNG BATU SUNGE TOLANG SIHAPAS HAPAS SIMASI DOLOK SAE SIGIMBAL PASAR GUNUNG TUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 45 85 115 63 121 252 80 153 269 126 187 69 134 234 629 601 565 243 54 109 425 461 142 194 352 452 125 261 78 25 65 158 220 14 377 115 425 234 478 438 29 32 18 26 142 95 112 965 819 811 259 656 198 182 83 93 219 35 29 353 841 67 286 270 171 259 350 161 57 14 64 53 45 16 15 30 3931 20959
  PR 48 89 116 71 124 237 65 169 303 125 212 59 142 273 640 634 576 252 52 101 420 457 150 189 366 464 130 261 67 26 60 170 216 15 351 111 451 246 499 612 25 34 17 24 138 101 116 914 813 764 269 679 209 230 86 90 206 45 31 381 961 69 311 291 193 261 356 179 54 13 59 44 39 15 11 30 4098 21705
  JML 93 174 231 134 245 489 145 322 572 251 399 128 276 507 1269 1235 1141 495 106 210 845 918 292 383 718 916 255 522 145 51 125 328 436 29 728 226 876 480 977 1050 54 66 35 50 280 196 228 1879 1632 1575 528 1335 407 412 169 183 425 80 60 734 1802 136 597 561 364 520 706 340 111 27 123 97 84 31 26 60 8029 42664
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16
  JML 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 31
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 171
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 175
  JML 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 346
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 45 85 117 63 121 252 80 153 269 126 187 69 134 234 629 601 565 243 54 109 425 461 142 194 352 452 125 264 78 25 65 158 220 14 377 115 425 234 478 438 29 32 18 26 142 95 112 965 819 811 260 656 199 182 83 93 219 35 29 353 841 67 286 270 171 259 350 161 57 14 64 53 45 16 15 30 4110 21145
  PR 48 90 117 71 124 237 65 169 303 125 212 59 142 273 640 634 576 252 52 101 420 457 150 189 366 472 130 266 67 26 60 170 216 15 351 111 451 246 499 612 25 34 17 24 138 101 116 914 813 764 269 679 210 230 86 90 206 45 31 381 961 69 311 291 193 261 356 179 54 13 59 44 39 15 11 30 4273 21896
  JML 93 175 234 134 245 489 145 322 572 251 399 128 276 507 1269 1235 1141 495 106 210 845 918 292 383 718 924 255 530 145 51 125 328 436 29 728 226 876 480 977 1050 54 66 35 50 280 196 228 1879 1632 1575 529 1335 409 412 169 183 425 80 60 734 1802 136 597 561 364 520 706 340 111 27 123 97 84 31 26 60 8383 43041
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 45 85 113 63 104 175 80 150 258 94 127 56 110 171 499 403 353 156 54 102 291 253 107 170 228 310 85 149 62 25 64 125 153 13 218 68 254 162 445 277 29 32 18 26 140 92 110 668 567 575 221 458 130 133 57 92 113 35 29 239 617 44 198 232 161 153 209 99 41 14 52 53 45 16 15 29 2449 14848
  PR 48 89 116 70 110 190 65 161 290 92 154 51 116 196 504 448 439 182 52 100 317 269 112 182 246 342 90 160 62 26 58 118 183 14 234 75 311 201 467 367 25 34 17 24 135 98 112 671 534 579 238 450 149 168 60 90 120 45 31 290 742 58 232 243 179 161 231 128 43 13 44 44 39 15 11 29 2614 16003
  JML 93 174 229 133 214 365 145 311 548 186 281 107 226 367 1003 851 792 338 106 202 608 522 219 352 474 652 175 309 124 51 122 243 336 27 452 143 565 363 912 644 54 66 35 50 275 190 222 1339 1101 1154 459 908 279 301 117 182 233 80 60 529 1359 102 430 475 340 314 440 227 84 27 96 97 84 31 26 58 5063 30851
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16
  JML 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 31
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 171
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 175
  JML 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 346
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 45 85 115 63 104 175 80 150 258 94 127 56 110 171 499 403 353 156 54 102 291 253 107 170 228 310 85 152 62 25 64 125 153 13 218 68 254 162 445 277 29 32 18 26 140 92 110 668 567 575 222 458 131 133 57 92 113 35 29 239 617 44 198 232 161 153 209 99 41 14 52 53 45 16 15 29 2628 15034
  PR 48 90 117 70 110 190 65 161 290 92 154 51 116 196 504 448 439 182 52 100 317 269 112 182 246 350 90 165 62 26 58 118 183 14 234 75 311 201 467 367 25 34 17 24 135 98 112 671 534 579 238 450 150 168 60 90 120 45 31 290 742 58 232 243 179 161 231 128 43 13 44 44 39 15 11 29 2789 16194
  JML 93 175 232 133 214 365 145 311 548 186 281 107 226 367 1003 851 792 338 106 202 608 522 219 352 474 660 175 317 124 51 122 243 336 27 452 143 565 363 912 644 54 66 35 50 275 190 222 1339 1101 1154 460 908 281 301 117 182 233 80 60 529 1359 102 430 475 340 314 440 227 84 27 96 97 84 31 26 58 5417 31228

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BUKIT RAYA SORDANG LIANG HASONA NABONGGAL GARONGGANG BATU SUNDUNG HAJORAN GAROGA TANJUNG TIRAM BATU TAMBUN SIBAGASI PAGARAN TONGA PAGARAN SINGKAM SOSOPAN HAMBIRI PURBA SINOMBA BATANG BARUHAR JAE BATANG BARUHAR JULU HUTALOMBANG SIMANDIANGIN DOLOK SIMANDIANGIN LOMBANG SIMBOLON AEK JANGKANG GUNUNG MANAON II SIDINGKAT SABA BANGUNAN SABA SITAHUL TAHUL PARLIMBATAN SIGAMA UJUNG GADING AEK GAMBIR SIOMBOB HUTAIMBARU II SUNGAI OROSAN SUNGAI DURIAN PURBA TUA SIGAMA SIMANOSOR PADANG GARUGUR GUNUNG TUA JULU GUNUNG TUA JAE GUNUNG TUA TONGA PARANG PADANG MANANTI RAMPA JULU RAMPA JAE NAPAGADUNG LAUT AMBASANG NATIGOR TANJUNG MARULAK BATANG PANE III BATANG PANE II BATANG PANE I LUBUK TOROP SIUNGGAM JAE SIUNGGAM TONGA SIUNGGAM JULU SIMANINGGIR MOMPANG II GULANGAN RAHUNING JAE BOTUNG SIHODA HODA NAGA SARIBU BANGUN PURBA AEK BAYUR TANGGA TANGGA HAMBENG AEK TOLANG AEK SUHAT SIBATANG KAYU GUNUNG TUA BARU SAMPURAN BATU MAMAK LOSUNG BATU SUNGE TOLANG SIHAPAS HAPAS SIMASI DOLOK SAE SIGIMBAL PASAR GUNUNG TUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 95 177 236 137 250 499 148 333 584 256 407 131 282 517 1295 1260 1165 505 108 214 861 936 298 391 732 934 260 532 148 52 128 334 445 30 743 231 893 490 997 1071 55 67 36 51 286 200 233 1916 1665 1607 539 1362 415 420 172 187 434 82 61 749 1838 139 609 572 371 531 721 347 113 28 125 99 86 32 27 61 8188 43529
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 2 2 4 4 36 134 3 22 36 70 126 24 56 150 292 409 373 167 2 12 253 414 78 39 258 274 85 215 24 1 6 91 109 3 291 88 328 127 85 427 1 1 1 1 11 10 11 577 564 453 79 454 134 119 55 5 201 2 1 220 477 37 178 97 31 217 281 120 29 1 29 2 2 1 1 3 2766 12292
4 Jumlah surat suara digunakan 93 175 232 133 214 365 145 311 548 186 281 107 226 367 1003 851 792 338 106 202 608 522 219 352 474 660 175 317 124 51 122 243 336 27 452 143 565 363 912 644 54 66 35 50 275 190 222 1339 1101 1154 460 908 281 301 117 182 233 80 60 529 1359 102 430 475 340 314 440 227 84 27 96 97 84 31 26 58 5417 31228
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BUKIT RAYA SORDANG LIANG HASONA NABONGGAL GARONGGANG BATU SUNDUNG HAJORAN GAROGA TANJUNG TIRAM BATU TAMBUN SIBAGASI PAGARAN TONGA PAGARAN SINGKAM SOSOPAN HAMBIRI PURBA SINOMBA BATANG BARUHAR JAE BATANG BARUHAR JULU HUTALOMBANG SIMANDIANGIN DOLOK SIMANDIANGIN LOMBANG SIMBOLON AEK JANGKANG GUNUNG MANAON II SIDINGKAT SABA BANGUNAN SABA SITAHUL TAHUL PARLIMBATAN SIGAMA UJUNG GADING AEK GAMBIR SIOMBOB HUTAIMBARU II SUNGAI OROSAN SUNGAI DURIAN PURBA TUA SIGAMA SIMANOSOR PADANG GARUGUR GUNUNG TUA JULU GUNUNG TUA JAE GUNUNG TUA TONGA PARANG PADANG MANANTI RAMPA JULU RAMPA JAE NAPAGADUNG LAUT AMBASANG NATIGOR TANJUNG MARULAK BATANG PANE III BATANG PANE II BATANG PANE I LUBUK TOROP SIUNGGAM JAE SIUNGGAM TONGA SIUNGGAM JULU SIMANINGGIR MOMPANG II GULANGAN RAHUNING JAE BOTUNG SIHODA HODA NAGA SARIBU BANGUN PURBA AEK BAYUR TANGGA TANGGA HAMBENG AEK TOLANG AEK SUHAT SIBATANG KAYU GUNUNG TUA BARU SAMPURAN BATU MAMAK LOSUNG BATU SUNGE TOLANG SIHAPAS HAPAS SIMASI DOLOK SAE SIGIMBAL PASAR GUNUNG TUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 65 175 233 133 211 365 145 311 547 186 280 107 226 367 1002 847 790 338 106 202 606 519 219 352 473 651 173 317 124 51 122 240 336 26 451 143 563 362 900 642 54 66 35 50 271 185 221 1332 1098 1146 460 905 278 299 117 182 233 80 60 529 1357 102 429 475 335 310 439 227 83 27 96 97 84 31 26 58 5404 31087
2 Jumlah Suara tidak sah 28 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 2 1 12 2 0 0 0 0 4 5 1 7 3 8 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 143
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 93 175 232 133 214 365 145 311 548 186 281 107 226 367 1003 851 792 338 106 202 608 522 219 352 474 660 175 317 124 51 122 243 336 27 452 143 565 363 912 644 54 66 35 50 275 190 222 1339 1101 1154 460 908 281 301 117 182 233 80 60 529 1359 102 430 475 340 314 440 227 84 27 96 97 84 31 26 58 5417 31228

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BUKIT RAYA SORDANG LIANG HASONA NABONGGAL GARONGGANG BATU SUNDUNG HAJORAN GAROGA TANJUNG TIRAM BATU TAMBUN SIBAGASI PAGARAN TONGA PAGARAN SINGKAM SOSOPAN HAMBIRI PURBA SINOMBA BATANG BARUHAR JAE BATANG BARUHAR JULU HUTALOMBANG SIMANDIANGIN DOLOK SIMANDIANGIN LOMBANG SIMBOLON AEK JANGKANG GUNUNG MANAON II SIDINGKAT SABA BANGUNAN SABA SITAHUL TAHUL PARLIMBATAN SIGAMA UJUNG GADING AEK GAMBIR SIOMBOB HUTAIMBARU II SUNGAI OROSAN SUNGAI DURIAN PURBA TUA SIGAMA SIMANOSOR PADANG GARUGUR GUNUNG TUA JULU GUNUNG TUA JAE GUNUNG TUA TONGA PARANG PADANG MANANTI RAMPA JULU RAMPA JAE NAPAGADUNG LAUT AMBASANG NATIGOR TANJUNG MARULAK BATANG PANE III BATANG PANE II BATANG PANE I LUBUK TOROP SIUNGGAM JAE SIUNGGAM TONGA SIUNGGAM JULU SIMANINGGIR MOMPANG II GULANGAN RAHUNING JAE BOTUNG SIHODA HODA NAGA SARIBU BANGUN PURBA AEK BAYUR TANGGA TANGGA HAMBENG AEK TOLANG AEK SUHAT SIBATANG KAYU GUNUNG TUA BARU SAMPURAN BATU MAMAK LOSUNG BATU SUNGE TOLANG SIHAPAS HAPAS SIMASI DOLOK SAE SIGIMBAL PASAR GUNUNG TUA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 39 153 231 118 171 219 139 267 534 168 224 89 211 334 932 561 689 297 81 186 501 380 186 327 423 595 142 235 109 49 96 132 296 22 388 109 498 325 728 527 48 49 34 41 254 171 212 654 545 537 221 712 235 234 76 179 203 75 60 484 1292 85 365 454 205 183 356 204 64 23 95 97 42 31 24 54 4398 24707
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 26 22 2 15 40 146 6 44 13 18 56 18 15 33 70 286 101 41 25 16 105 139 33 25 50 56 31 82 15 2 26 108 40 4 63 34 65 37 172 115 6 17 1 9 17 14 9 678 553 609 239 193 43 65 41 3 30 5 0 45 65 17 64 21 130 127 83 23 19 4 1 0 42 0 2 4 1006 6380
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 65 175 233 133 211 365 145 311 547 186 280 107 226 367 1002 847 790 338 106 202 606 519 219 352 473 651 173 317 124 51 122 240 336 26 451 143 563 362 900 642 54 66 35 50 271 185 221 1332 1098 1146 460 905 278 299 117 182 233 80 60 529 1357 102 429 475 335 310 439 227 83 27 96 97 84 31 26 58 5404 31087