Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SITOPAYAN GUMARUPU BARU PADANG MANJOIR GUMARUPU LAMA GUNUNG MARTUA SIHAMBENG AEK TOROP NAPA LOMBANG MANGALEDANG LAMA MANGALEDANG BANGKUDU BALAKKA TOROP JANJI MATOGU MUARA SIGAMA NAPA HALAS SIGAMA NAPAHALAS PURBA TUA DOLOK PIJORKOLING AEK SIALA HOTANG SASA LANTOSAN I AEK HARUAYA GUNUNG BARINGIN HADUNGDUNG RONDAMAN DOLOK SIPIROK TANJUNG SALAMAT RONDAMAN LOMBANG PARSARMAAN ALOBAN PORTIBI JULU PORTIBI JAE GUNUNG MANAON PASIR PINANG BAHAL BARA SIMANDIANGIN TORLUK MUARA DOLOK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 237 231 113 189 196 234 161 81 136 248 53 87 113 141 134 111 82 0 106 217 548 527 190 177 628 114 117 446 326 331 378 563 339 171 472 203 30 59 8489
  PR 224 208 117 197 205 238 177 79 137 267 53 77 110 138 119 104 106 0 103 219 593 538 183 185 699 119 124 471 305 371 415 620 342 164 474 216 25 54 8776
  JML 461 439 230 386 401 472 338 160 273 515 106 164 223 279 253 215 188 0 209 436 1141 1065 373 362 1327 233 241 917 631 702 793 1183 681 335 946 419 55 113 17265
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 22
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 237 231 113 189 196 234 161 81 136 248 53 87 114 141 134 111 82 0 106 217 551 527 190 177 628 114 117 446 326 334 378 563 339 171 472 203 30 59 8496
  PR 224 208 117 197 205 238 177 79 137 267 53 77 114 138 119 104 106 0 103 219 602 538 183 185 699 119 124 471 305 373 415 620 342 164 474 216 25 54 8791
  JML 461 439 230 386 401 472 338 160 273 515 106 164 228 279 253 215 188 0 209 436 1153 1065 373 362 1327 233 241 917 631 707 793 1183 681 335 946 419 55 113 17287
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 114 120 87 115 110 168 149 80 112 157 53 53 74 81 125 58 70 0 69 153 299 322 132 108 322 81 100 270 298 204 287 400 309 152 383 140 20 30 5805
  PR 141 129 105 112 116 181 156 76 111 174 53 58 84 83 119 63 84 0 76 165 328 349 131 123 686 88 105 289 270 220 339 411 337 145 426 142 19 39 6533
  JML 255 249 192 227 226 349 305 156 223 331 106 111 158 164 244 121 154 0 145 318 627 671 263 231 1008 169 205 559 568 424 626 811 646 297 809 282 39 69 12338
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 22
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 114 120 87 115 110 168 149 80 112 157 53 53 75 81 125 58 70 0 69 153 302 322 132 108 322 81 100 270 298 207 287 400 309 152 383 140 20 30 5812
  PR 141 129 105 112 116 181 156 76 111 174 53 58 88 83 119 63 84 0 76 165 337 349 131 123 686 88 105 289 270 222 339 411 337 145 426 142 19 39 6548
  JML 255 249 192 227 226 349 305 156 223 331 106 111 163 164 244 121 154 0 145 318 639 671 263 231 1008 169 205 559 568 429 626 811 646 297 809 282 39 69 12360

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SITOPAYAN GUMARUPU BARU PADANG MANJOIR GUMARUPU LAMA GUNUNG MARTUA SIHAMBENG AEK TOROP NAPA LOMBANG MANGALEDANG LAMA MANGALEDANG BANGKUDU BALAKKA TOROP JANJI MATOGU MUARA SIGAMA NAPA HALAS SIGAMA NAPAHALAS PURBA TUA DOLOK PIJORKOLING AEK SIALA HOTANG SASA LANTOSAN I AEK HARUAYA GUNUNG BARINGIN HADUNGDUNG RONDAMAN DOLOK SIPIROK TANJUNG SALAMAT RONDAMAN LOMBANG PARSARMAAN ALOBAN PORTIBI JULU PORTIBI JAE GUNUNG MANAON PASIR PINANG BAHAL BARA SIMANDIANGIN TORLUK MUARA DOLOK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 470 450 235 395 409 481 345 163 253 525 108 167 228 285 258 219 192 0 213 444 1157 1082 380 367 1354 238 246 931 644 716 809 1209 697 342 964 427 56 115 17574
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 215 201 43 168 183 132 40 7 30 194 2 56 65 121 14 98 38 0 68 126 518 411 117 136 346 69 41 372 76 287 183 398 51 45 155 145 17 46 5214
4 Jumlah surat suara digunakan 255 249 192 227 226 349 305 156 223 331 106 111 163 164 244 121 154 0 145 318 639 671 263 231 1008 169 205 559 568 429 626 811 646 297 809 282 39 69 12360
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SITOPAYAN GUMARUPU BARU PADANG MANJOIR GUMARUPU LAMA GUNUNG MARTUA SIHAMBENG AEK TOROP NAPA LOMBANG MANGALEDANG LAMA MANGALEDANG BANGKUDU BALAKKA TOROP JANJI MATOGU MUARA SIGAMA NAPA HALAS SIGAMA NAPAHALAS PURBA TUA DOLOK PIJORKOLING AEK SIALA HOTANG SASA LANTOSAN I AEK HARUAYA GUNUNG BARINGIN HADUNGDUNG RONDAMAN DOLOK SIPIROK TANJUNG SALAMAT RONDAMAN LOMBANG PARSARMAAN ALOBAN PORTIBI JULU PORTIBI JAE GUNUNG MANAON PASIR PINANG BAHAL BARA SIMANDIANGIN TORLUK MUARA DOLOK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 255 247 192 224 226 347 302 156 223 328 106 111 160 162 244 121 154 0 144 314 637 670 263 228 1001 169 205 558 567 428 622 805 643 297 805 281 39 69 12303
2 Jumlah Suara tidak sah 0 2 0 3 0 2 3 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 1 4 2 1 0 3 7 0 0 1 1 1 4 6 3 0 4 1 0 0 57
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 255 249 192 227 226 349 305 156 223 331 106 111 163 164 244 121 154 0 145 318 639 671 263 231 1008 169 205 559 568 429 626 811 646 297 809 282 39 69 12360

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SITOPAYAN GUMARUPU BARU PADANG MANJOIR GUMARUPU LAMA GUNUNG MARTUA SIHAMBENG AEK TOROP NAPA LOMBANG MANGALEDANG LAMA MANGALEDANG BANGKUDU BALAKKA TOROP JANJI MATOGU MUARA SIGAMA NAPA HALAS SIGAMA NAPAHALAS PURBA TUA DOLOK PIJORKOLING AEK SIALA HOTANG SASA LANTOSAN I AEK HARUAYA GUNUNG BARINGIN HADUNGDUNG RONDAMAN DOLOK SIPIROK TANJUNG SALAMAT RONDAMAN LOMBANG PARSARMAAN ALOBAN PORTIBI JULU PORTIBI JAE GUNUNG MANAON PASIR PINANG BAHAL BARA SIMANDIANGIN TORLUK MUARA DOLOK
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 219 192 117 191 149 297 279 130 197 241 99 77 58 139 196 78 135 0 114 252 539 533 185 197 889 159 189 508 534 351 545 728 545 260 703 261 36 26 10348
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 36 55 75 33 77 50 23 26 26 87 7 34 102 23 48 43 19 0 30 62 98 137 78 31 112 10 16 50 33 77 77 77 98 37 102 20 3 43 1955
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 255 247 192 224 226 347 302 156 223 328 106 111 160 162 244 121 154 0 144 314 637 670 263 228 1001 169 205 558 567 428 622 805 643 297 805 281 39 69 12303