Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BINANGA TOLU PASIR LANCAT BARU TOBING TINGGI GANAL PAYA BUJING PULO BARIANG RAMBA GONTING JAE GALA BONANG TANJUNG MORANG GUNUNG MANAON GUNUNG MATINGGI SIPIROK BARU PASAR HURISTAK TOBING JAE TANJUNG BARINGIN HURISTAK PARAN TONGA GONTING JULU BULU CINA SIGADING PASIR LANCAT LAMA SIALA GUNDI TOBING JULU TAR SIHODA-HODA HUTA PASIR ULAK TANO PASIR PINANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 220 45 86 178 126 229 312 27 153 281 242 66 57 877 535 234 350 131 444 45 131 78 376 171 107 126 138 5765
  PR 227 39 85 204 148 199 312 24 141 290 228 65 57 908 519 238 376 154 433 53 138 77 387 146 110 143 125 5826
  JML 447 84 171 382 274 428 624 51 294 571 470 131 114 1785 1054 472 726 285 877 98 269 155 763 317 217 269 263 11591
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 220 45 86 178 126 229 312 27 153 281 242 66 57 877 535 234 350 131 444 45 131 78 376 171 107 126 138 5765
  PR 227 39 85 204 148 199 312 24 141 290 228 65 57 908 519 238 376 154 433 53 138 77 387 146 110 143 125 5826
  JML 447 84 171 382 274 428 624 51 294 571 470 131 114 1785 1054 472 726 285 877 98 269 155 763 317 217 269 263 11591
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 134 24 58 172 81 142 163 27 87 183 154 48 49 783 395 117 210 85 250 45 92 64 205 106 82 99 78 3933
  PR 127 26 54 198 76 123 175 17 99 190 156 46 46 808 409 140 238 111 254 53 102 65 241 87 89 105 73 4108
  JML 261 50 112 370 157 265 338 44 186 373 310 94 95 1591 804 257 448 196 504 98 194 129 446 193 171 204 151 8041
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 134 24 58 172 81 142 163 27 87 183 154 48 49 783 395 117 210 85 250 45 92 64 205 106 82 99 78 3933
  PR 127 26 54 198 76 123 175 17 99 190 156 46 46 808 409 140 238 111 254 53 102 65 241 87 89 105 73 4108
  JML 261 50 112 370 157 265 338 44 186 373 310 94 95 1591 804 257 448 196 504 98 194 129 446 193 171 204 151 8041

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BINANGA TOLU PASIR LANCAT BARU TOBING TINGGI GANAL PAYA BUJING PULO BARIANG RAMBA GONTING JAE GALA BONANG TANJUNG MORANG GUNUNG MANAON GUNUNG MATINGGI SIPIROK BARU PASAR HURISTAK TOBING JAE TANJUNG BARINGIN HURISTAK PARAN TONGA GONTING JULU BULU CINA SIGADING PASIR LANCAT LAMA SIALA GUNDI TOBING JULU TAR SIHODA-HODA HUTA PASIR ULAK TANO PASIR PINANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 456 86 175 390 279 436 636 53 300 583 480 134 117 1821 1076 482 741 291 895 100 275 159 775 324 222 275 269 11830
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 195 36 63 20 122 171 298 9 114 210 170 40 22 230 272 225 293 95 391 2 81 29 329 131 51 71 118 3788
4 Jumlah surat suara digunakan 261 50 112 370 157 265 338 44 186 373 310 94 95 1591 804 257 448 196 504 98 194 129 446 193 171 204 151 8041
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BINANGA TOLU PASIR LANCAT BARU TOBING TINGGI GANAL PAYA BUJING PULO BARIANG RAMBA GONTING JAE GALA BONANG TANJUNG MORANG GUNUNG MANAON GUNUNG MATINGGI SIPIROK BARU PASAR HURISTAK TOBING JAE TANJUNG BARINGIN HURISTAK PARAN TONGA GONTING JULU BULU CINA SIGADING PASIR LANCAT LAMA SIALA GUNDI TOBING JULU TAR SIHODA-HODA HUTA PASIR ULAK TANO PASIR PINANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 261 50 112 370 156 264 338 41 185 373 308 94 95 1587 804 257 444 193 504 98 193 129 446 193 171 203 150 8019
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 0 0 4 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 22
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 261 50 112 370 157 265 338 44 186 373 310 94 95 1591 804 257 448 196 504 98 194 129 446 193 171 204 151 8041

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BINANGA TOLU PASIR LANCAT BARU TOBING TINGGI GANAL PAYA BUJING PULO BARIANG RAMBA GONTING JAE GALA BONANG TANJUNG MORANG GUNUNG MANAON GUNUNG MATINGGI SIPIROK BARU PASAR HURISTAK TOBING JAE TANJUNG BARINGIN HURISTAK PARAN TONGA GONTING JULU BULU CINA SIGADING PASIR LANCAT LAMA SIALA GUNDI TOBING JULU TAR SIHODA-HODA HUTA PASIR ULAK TANO PASIR PINANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 183 40 70 333 101 214 198 32 138 316 249 52 89 286 678 220 413 169 390 94 163 119 377 101 150 185 120 5480
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 78 10 42 37 55 50 140 9 47 57 59 42 6 1301 126 37 31 24 114 4 30 10 69 92 21 18 30 2539
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 261 50 112 370 156 264 338 41 185 373 308 94 95 1587 804 257 444 193 504 98 193 129 446 193 171 203 150 8019