Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PAINAN AMPANG TAREH LUMPO BALAI SINAYAN LUMPO SUNGAI GAYO LUMPO SUNGAI SARIAK LUMPO SUNGAI BUKIK KACIAK LUMPO GUNUNG BUNGKUAK LUMPO PAINAN SELATAN PAINAN PAINAN TIMUR PAINAN AMPUAN LUMPO TARATAK TANGAH LUMPO TAMBANG SALIDO LUMPO BUNGA PASANG SALIDO SAGO SALIDO SALIDO SARI BULAN LIMAU GADANG LUMPO BATU KUNIK LUMPO KOTO RAWANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1748 400 246 316 231 381 260 1493 1662 407 370 660 2507 375 1410 1641 618 375 249 444 15793
  PR 1874 420 275 367 272 401 264 1537 1709 411 406 673 2657 377 1472 1751 631 363 246 414 16520
  JML 3622 820 521 683 503 782 524 3030 3371 818 776 1333 5164 752 2882 3392 1249 738 495 858 32313
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 19 0 0 0 0 0 0 3 5 1 0 1 5 0 3 2 0 0 0 0 39
  PR 14 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 24
  JML 33 0 1 0 0 0 0 3 7 1 0 1 8 0 3 5 0 1 0 0 63
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12
  JML 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 68 0 0 0 0 0 0 20 17 0 3 3 29 0 8 26 3 0 1 1 179
  PR 96 1 0 0 1 0 0 15 16 0 6 1 35 0 6 16 4 0 1 0 198
  JML 164 1 0 0 1 0 0 35 33 0 9 4 64 0 14 42 7 0 2 1 377
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1837 400 246 316 231 381 260 1516 1687 408 373 664 2541 375 1421 1669 621 375 250 445 16016
  PR 1992 421 276 367 273 401 264 1552 1729 411 412 674 2695 379 1478 1770 635 364 247 414 16754
  JML 3829 821 522 683 504 782 524 3068 3416 819 785 1338 5236 754 2899 3439 1256 739 497 859 32770
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1200 243 130 214 140 223 164 935 1154 244 353 344 1460 251 886 1067 414 205 180 184 9991
  PR 1391 341 176 292 195 304 194 1137 1339 310 396 458 2002 296 1083 1300 539 257 189 197 12396
  JML 2591 584 306 506 335 527 358 2072 2493 554 749 802 3462 547 1969 2367 953 462 369 381 22387
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 19 0 0 0 0 0 0 3 5 1 0 1 5 0 3 2 0 0 0 0 39
  PR 14 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 24
  JML 33 0 1 0 0 0 0 3 7 1 0 1 8 0 3 5 0 1 0 0 63
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
  JML 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 68 0 0 0 0 0 0 20 17 0 3 3 29 0 8 26 3 0 1 1 179
  PR 96 1 0 0 1 0 0 15 16 0 6 1 35 0 6 16 4 0 1 0 198
  JML 164 1 0 0 1 0 0 35 33 0 9 4 64 0 14 42 7 0 2 1 377
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1287 243 130 214 140 223 164 958 1179 245 356 348 1494 251 897 1095 417 205 181 185 10212
  PR 1507 342 177 292 196 304 194 1152 1359 310 402 459 2040 298 1089 1319 543 258 190 197 12628
  JML 2794 585 307 506 336 527 358 2110 2538 555 758 807 3534 549 1986 2414 960 463 371 382 22840

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PAINAN AMPANG TAREH LUMPO BALAI SINAYAN LUMPO SUNGAI GAYO LUMPO SUNGAI SARIAK LUMPO SUNGAI BUKIK KACIAK LUMPO GUNUNG BUNGKUAK LUMPO PAINAN SELATAN PAINAN PAINAN TIMUR PAINAN AMPUAN LUMPO TARATAK TANGAH LUMPO TAMBANG SALIDO LUMPO BUNGA PASANG SALIDO SAGO SALIDO SALIDO SARI BULAN LIMAU GADANG LUMPO BATU KUNIK LUMPO KOTO RAWANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3701 837 533 698 514 799 535 3093 3447 834 793 1342 5274 768 2952 3467 1276 754 506 875 32998
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 901 252 226 192 178 272 177 983 909 279 35 535 1740 219 966 1053 316 291 135 493 10152
4 Jumlah surat suara digunakan 2794 585 307 506 336 527 358 2110 2538 555 758 807 3534 549 1986 2414 960 463 371 382 22840
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PAINAN AMPANG TAREH LUMPO BALAI SINAYAN LUMPO SUNGAI GAYO LUMPO SUNGAI SARIAK LUMPO SUNGAI BUKIK KACIAK LUMPO GUNUNG BUNGKUAK LUMPO PAINAN SELATAN PAINAN PAINAN TIMUR PAINAN AMPUAN LUMPO TARATAK TANGAH LUMPO TAMBANG SALIDO LUMPO BUNGA PASANG SALIDO SAGO SALIDO SALIDO SARI BULAN LIMAU GADANG LUMPO BATU KUNIK LUMPO KOTO RAWANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2781 581 297 500 334 522 355 2099 2530 552 742 805 3517 548 1971 2401 958 463 371 380 22707
2 Jumlah Suara tidak sah 13 4 10 6 2 5 3 11 8 3 16 2 17 1 15 13 2 0 0 2 133
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2794 585 307 506 336 527 358 2110 2538 555 758 807 3534 549 1986 2414 960 463 371 382 22840

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PAINAN AMPANG TAREH LUMPO BALAI SINAYAN LUMPO SUNGAI GAYO LUMPO SUNGAI SARIAK LUMPO SUNGAI BUKIK KACIAK LUMPO GUNUNG BUNGKUAK LUMPO PAINAN SELATAN PAINAN PAINAN TIMUR PAINAN AMPUAN LUMPO TARATAK TANGAH LUMPO TAMBANG SALIDO LUMPO BUNGA PASANG SALIDO SAGO SALIDO SALIDO SARI BULAN LIMAU GADANG LUMPO BATU KUNIK LUMPO KOTO RAWANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2188 501 218 356 241 425 280 1540 2061 446 677 608 2599 475 1532 1906 490 378 318 169 17408
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 593 80 79 144 93 97 75 559 469 106 65 197 918 73 439 495 468 85 53 211 5299
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2781 581 297 500 334 522 355 2099 2530 552 742 805 3517 548 1971 2401 958 463 371 380 22707