Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih CUPAK TALANG KOTO GADANG GUGUK JAWI-JAWI SUNGAI JANIAH BATANG BARUS AIA BATUMBUAK KOTO GAEK GUGUK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 5429 3210 2170 1163 647 2738 1015 852 17224
  PR 5749 3201 2253 1160 670 2687 993 939 17652
  JML 11178 6411 4423 2323 1317 5425 2008 1791 34876
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 12 1 2 0 0 2 1 8 26
  PR 12 2 3 0 1 4 1 5 28
  JML 24 3 5 0 1 6 2 13 54
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 45 51 8 11 12 52 10 27 216
  PR 50 55 11 3 17 47 8 33 224
  JML 95 106 19 14 29 99 18 60 440
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 5486 3262 2180 1174 659 2792 1026 887 17466
  PR 5811 3258 2267 1163 688 2738 1002 977 17904
  JML 11297 6520 4447 2337 1347 5530 2028 1864 35370
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 3013 1904 1381 804 378 1669 683 547 10379
  PR 4106 2233 1695 954 462 1826 747 633 12656
  JML 7119 4137 3076 1758 840 3495 1430 1180 23035
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 12 1 2 0 0 2 1 8 26
  PR 12 2 3 0 1 4 1 5 28
  JML 24 3 5 0 1 6 2 13 54
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 45 51 8 11 12 52 10 27 216
  PR 50 55 11 3 17 47 8 33 224
  JML 95 106 19 14 29 99 18 60 440
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 3070 1956 1391 815 390 1723 694 582 10621
  PR 4168 2290 1709 957 480 1877 756 671 12908
  JML 7238 4246 3100 1772 870 3600 1450 1253 23529

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara CUPAK TALANG KOTO GADANG GUGUK JAWI-JAWI SUNGAI JANIAH BATANG BARUS AIA BATUMBUAK KOTO GAEK GUGUK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 11426 6550 4520 2373 1345 5541 2053 1831 35639
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 1 15 2 1 25 1 3 49
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 4187 2303 1405 599 474 1916 602 575 12061
4 Jumlah surat suara digunakan 7238 4246 3100 1772 870 3600 1450 1253 23529
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah CUPAK TALANG KOTO GADANG GUGUK JAWI-JAWI SUNGAI JANIAH BATANG BARUS AIA BATUMBUAK KOTO GAEK GUGUK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 7182 4223 3059 1763 864 3577 1443 1245 23356
2 Jumlah Suara tidak sah 56 23 41 9 6 23 7 8 173
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 7238 4246 3100 1772 870 3600 1450 1253 23529

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden CUPAK TALANG KOTO GADANG GUGUK JAWI-JAWI SUNGAI JANIAH BATANG BARUS AIA BATUMBUAK KOTO GAEK GUGUK
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 6246 3709 2633 1485 768 2785 1168 1150 19944
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 936 514 426 278 96 792 275 95 3412
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 7182 4223 3059 1763 864 3577 1443 1245 23356