Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SULIK AIA TANJUNG BALIK PANINJAUAN KUNCIR KATIALO PASILIHAN BUKIT KANDUANG SIBERAMBANG LABUAH PANJANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2797 937 775 326 339 234 815 947 262 7432
  PR 3109 982 839 358 309 241 762 929 269 7798
  JML 5906 1919 1614 684 648 475 1577 1876 531 15230
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 15 0 3 6 2 8 0 1 3 38
  PR 17 0 4 4 1 7 0 3 1 37
  JML 32 0 7 10 3 15 0 4 4 75
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 102 14 3 0 0 0 1 8 1 129
  PR 125 11 2 1 0 0 1 5 2 147
  JML 227 25 5 1 0 0 2 13 3 276
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2914 951 781 332 341 242 816 956 266 7599
  PR 3251 993 845 363 310 248 763 937 272 7982
  JML 6165 1944 1626 695 651 490 1579 1893 538 15581
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1452 527 484 191 203 133 441 488 137 4056
  PR 1949 622 604 263 222 165 515 581 170 5091
  JML 3401 1149 1088 454 425 298 956 1069 307 9147
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 15 0 3 6 2 8 0 1 3 38
  PR 17 0 4 4 1 7 0 3 1 37
  JML 32 0 7 10 3 15 0 4 4 75
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 100 14 3 0 0 0 1 8 1 127
  PR 123 11 2 1 0 0 1 5 2 145
  JML 223 25 5 1 0 0 2 13 3 272
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1567 541 490 197 205 141 442 497 141 4221
  PR 2089 633 610 268 223 172 516 589 173 5273
  JML 3656 1174 1100 465 428 313 958 1086 314 9494

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SULIK AIA TANJUNG BALIK PANINJAUAN KUNCIR KATIALO PASILIHAN BUKIT KANDUANG SIBERAMBANG LABUAH PANJANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 6039 1961 1649 699 663 485 1612 1917 542 15567
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 2383 787 549 234 235 172 654 830 228 6072
4 Jumlah surat suara digunakan 3656 1174 1100 465 428 313 958 1086 314 9494
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SULIK AIA TANJUNG BALIK PANINJAUAN KUNCIR KATIALO PASILIHAN BUKIT KANDUANG SIBERAMBANG LABUAH PANJANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3604 1156 1092 462 421 311 953 1080 311 9390
2 Jumlah Suara tidak sah 52 18 8 3 7 2 5 6 3 104
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3656 1174 1100 465 428 313 958 1086 314 9494

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SULIK AIA TANJUNG BALIK PANINJAUAN KUNCIR KATIALO PASILIHAN BUKIT KANDUANG SIBERAMBANG LABUAH PANJANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2868 1018 921 390 389 256 824 875 270 7811
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 736 138 171 72 32 55 129 205 41 1579
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3604 1156 1092 462 421 311 953 1080 311 9390