Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih III KOTO AUR MALINTANG III KOTO AUR MALINTANG UTARA III KOTO AUR MALINTANG TIMUR III KOTO AUR MALINTANG SELATAN BALAI BAIAK MALAI III KOTO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1757 1013 473 2851 976 7070
  PR 1755 1014 469 2975 941 7154
  JML 3512 2027 942 5826 1917 14224
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 6 0 6
  PR 0 0 0 7 0 7
  JML 0 0 0 13 0 13
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 6 11 3 10 0 30
  PR 7 9 1 24 0 41
  JML 13 20 4 34 0 71
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1763 1024 476 2867 976 7106
  PR 1762 1023 470 3006 941 7202
  JML 3525 2047 946 5873 1917 14308
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 844 478 272 1536 566 3696
  PR 994 610 310 1843 624 4381
  JML 1838 1088 582 3379 1190 8077
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 6 0 6
  PR 0 0 0 7 0 7
  JML 0 0 0 13 0 13
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 6 11 3 10 0 30
  PR 7 9 1 24 0 41
  JML 13 20 4 34 0 71
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 850 489 275 1552 566 3732
  PR 1001 619 311 1874 624 4429
  JML 1851 1108 586 3426 1190 8161

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara III KOTO AUR MALINTANG III KOTO AUR MALINTANG UTARA III KOTO AUR MALINTANG TIMUR III KOTO AUR MALINTANG SELATAN BALAI BAIAK MALAI III KOTO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3589 2070 956 5952 1960 14527
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1738 962 370 2525 770 6365
4 Jumlah surat suara digunakan 1851 1108 586 3426 1190 8161
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah III KOTO AUR MALINTANG III KOTO AUR MALINTANG UTARA III KOTO AUR MALINTANG TIMUR III KOTO AUR MALINTANG SELATAN BALAI BAIAK MALAI III KOTO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1834 1101 585 3374 1178 8072
2 Jumlah Suara tidak sah 17 7 1 52 12 89
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1851 1108 586 3426 1190 8161

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden III KOTO AUR MALINTANG III KOTO AUR MALINTANG UTARA III KOTO AUR MALINTANG TIMUR III KOTO AUR MALINTANG SELATAN BALAI BAIAK MALAI III KOTO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1442 947 453 2584 972 6398
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 392 154 132 790 206 1674
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1834 1101 585 3374 1178 8072