Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TANJUNG SANI SUNGAI BATANG MANINJAU BAYUA KOTO KACIAK DUO KOTO KOTO GADANG KOTO MALINTANG PANINJAUAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2429 1390 1135 1985 1290 992 725 1179 737 11862
  PR 2463 1500 1139 1981 1326 1061 752 1188 691 12101
  JML 4892 2890 2274 3966 2616 2053 1477 2367 1428 23963
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 1 1 1 0 1 0 6
  PR 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 4 2 1 1 0 1 0 9
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
  PR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 20 12 23 21 17 18 2 12 9 134
  PR 22 19 22 15 20 25 7 11 16 157
  JML 42 31 45 36 37 43 9 23 25 291
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2449 1402 1176 2007 1308 1011 727 1192 746 12018
  PR 2485 1519 1165 1997 1346 1086 759 1199 707 12263
  JML 4934 2921 2341 4004 2654 2097 1486 2391 1453 24281
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1477 885 708 1199 777 627 362 743 462 7240
  PR 1710 1026 847 1373 933 778 505 820 484 8476
  JML 3187 1911 1555 2572 1710 1405 867 1563 946 15716
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 2 1 1 1 0 1 0 6
  PR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 4 1 1 1 0 1 0 8
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
  PR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 20 12 23 14 17 18 2 12 9 127
  PR 22 19 22 15 20 25 7 11 16 157
  JML 42 31 45 29 37 43 9 23 25 284
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1497 897 747 1214 795 646 364 756 471 7387
  PR 1732 1045 873 1388 953 803 512 831 500 8637
  JML 3229 1942 1620 2602 1748 1449 876 1587 971 16024

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TANJUNG SANI SUNGAI BATANG MANINJAU BAYUA KOTO KACIAK DUO KOTO KOTO GADANG KOTO MALINTANG PANINJAUAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4991 2956 2322 3992 2670 2098 1504 2427 1457 24417
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1761 1013 702 1390 922 648 628 839 486 8389
4 Jumlah surat suara digunakan 3229 1942 1620 2602 1748 1449 876 1587 971 16024
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TANJUNG SANI SUNGAI BATANG MANINJAU BAYUA KOTO KACIAK DUO KOTO KOTO GADANG KOTO MALINTANG PANINJAUAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3200 1916 1615 2580 1731 1431 870 1562 955 15860
2 Jumlah Suara tidak sah 29 26 5 22 17 18 6 25 16 164
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3229 1942 1620 2602 1748 1449 876 1587 971 16024

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TANJUNG SANI SUNGAI BATANG MANINJAU BAYUA KOTO KACIAK DUO KOTO KOTO GADANG KOTO MALINTANG PANINJAUAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2638 1616 1273 1960 1461 1229 726 1267 847 13017
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 562 300 342 620 270 202 144 295 108 2843
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3200 1916 1615 2580 1731 1431 870 1562 955 15860