Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TARAM KOTO TUO LUBUAK BATINGKOK GURUN SARILAMAK BATU BALANG HARAU BUKIK LIMBUKU TARANTANG SOLOK BIO BIO PILUBANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2860 2365 1154 751 4196 1916 998 471 832 811 497 16851
  PR 2917 2506 1173 776 4272 1973 980 532 822 807 506 17264
  JML 5777 4871 2327 1527 8468 3889 1978 1003 1654 1618 1003 34115
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 11 0 0 8 1 0 0 1 0 0 24
  PR 1 3 0 0 11 0 0 0 0 0 0 15
  JML 4 14 0 0 19 1 0 0 1 0 0 39
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 13 41 9 0 63 28 1 2 2 1 1 161
  PR 6 43 8 0 57 50 5 3 6 3 0 181
  JML 19 84 17 0 120 78 6 5 8 4 1 342
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2876 2417 1163 751 4267 1945 999 473 835 812 498 17036
  PR 2924 2552 1181 776 4340 2023 985 535 828 810 506 17460
  JML 5800 4969 2344 1527 8607 3968 1984 1008 1663 1622 1004 34496
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1883 1338 703 428 2357 1163 599 343 467 459 369 10109
  PR 2377 1722 886 528 2941 1493 721 422 580 580 435 12685
  JML 4260 3060 1589 956 5298 2656 1320 765 1047 1039 804 22794
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 11 0 0 8 1 0 0 1 0 0 24
  PR 1 3 0 0 11 0 0 0 0 0 0 15
  JML 4 14 0 0 19 1 0 0 1 0 0 39
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 13 41 9 0 63 28 1 2 2 1 1 161
  PR 6 43 8 0 57 50 5 3 6 3 0 181
  JML 19 84 17 0 120 78 6 5 8 4 1 342
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1899 1390 712 428 2428 1192 600 345 470 460 370 10294
  PR 2384 1768 894 528 3009 1543 726 425 586 583 435 12881
  JML 4283 3158 1606 956 5437 2735 1326 770 1056 1043 805 23175

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TARAM KOTO TUO LUBUAK BATINGKOK GURUN SARILAMAK BATU BALANG HARAU BUKIK LIMBUKU TARANTANG SOLOK BIO BIO PILUBANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 5901 4972 2376 1559 8649 3971 2019 1025 1691 1653 1025 34841
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1617 1813 768 603 3208 1236 693 255 635 610 220 11658
4 Jumlah surat suara digunakan 4283 3158 1606 956 5437 2735 1326 770 1056 1043 805 23175
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TARAM KOTO TUO LUBUAK BATINGKOK GURUN SARILAMAK BATU BALANG HARAU BUKIK LIMBUKU TARANTANG SOLOK BIO BIO PILUBANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 4236 3137 1590 948 5391 2680 1293 750 1047 1039 802 22913
2 Jumlah Suara tidak sah 47 21 16 8 46 55 33 20 9 4 3 262
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 4283 3158 1606 956 5437 2735 1326 770 1056 1043 805 23175

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TARAM KOTO TUO LUBUAK BATINGKOK GURUN SARILAMAK BATU BALANG HARAU BUKIK LIMBUKU TARANTANG SOLOK BIO BIO PILUBANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 3114 2580 1320 749 4167 2034 1046 654 822 827 651 17964
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1122 557 270 199 1224 646 247 96 225 212 151 4949
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 4236 3137 1590 948 5391 2680 1293 750 1047 1039 802 22913