Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BALAI NAN DUO SUBARANG BATUANG TANAH MATI PILIANG PARIK RANTANG PARAK BATUANG DAYA BANGUN NUNANG LABUAH BASILANG IBUAH PADANG DATAR KOTO TANGAH PAKAN SINAYAN KUBU GADANG BULAKAN BALAI KANDI PAYOLANSEK TANJUANG GADANG TALANG SUNGAI PINAGO PADANG TINGGI PADANG TANGAH TANJUNG PAUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 540 490 367 376 1715 341 646 665 587 1417 507 598 573 873 1288 1409 995 775 189 843 434 1009 16637
  PR 559 460 345 413 1788 343 658 708 710 1555 524 648 594 860 1303 1398 1048 767 179 917 453 1061 17291
  JML 1099 950 712 789 3503 684 1304 1373 1297 2972 1031 1246 1167 1733 2591 2807 2043 1542 368 1760 887 2070 33928
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 4 5 1 0 4 8 3 0 3 2 0 5 0 3 0 0 1 1 1 42
  PR 1 0 0 5 7 1 0 6 17 3 1 5 2 0 9 2 5 3 0 1 1 1 70
  JML 2 0 0 9 12 2 0 10 25 6 1 8 4 0 14 2 8 3 0 2 2 2 112
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 15
  PR 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 15
  JML 0 0 0 0 0 0 7 0 4 4 0 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 2 30
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 13 4 5 0 41 2 6 8 26 22 2 10 8 1 14 14 22 5 0 11 3 12 229
  PR 24 4 5 0 35 6 3 20 19 31 3 10 1 0 12 21 22 3 0 6 4 14 243
  JML 37 8 10 0 76 8 9 28 45 53 5 20 9 1 26 35 44 8 0 17 7 26 472
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 554 494 372 380 1761 344 656 677 623 1444 509 611 585 874 1310 1423 1020 780 189 855 438 1024 16923
  PR 584 464 350 418 1830 350 664 734 748 1591 528 663 597 860 1332 1421 1075 773 179 924 458 1076 17619
  JML 1138 958 722 798 3591 694 1320 1411 1371 3035 1037 1274 1182 1734 2642 2844 2095 1553 368 1779 896 2100 34542
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 328 308 258 231 1008 244 375 375 357 816 333 373 353 504 799 741 644 474 120 446 240 626 9953
  PR 422 353 275 299 1223 220 433 476 482 1006 406 493 442 583 986 847 729 594 139 646 313 658 12025
  JML 750 661 533 530 2231 464 808 851 839 1822 739 866 795 1087 1785 1588 1373 1068 259 1092 553 1284 21978
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 4 5 1 0 4 8 3 0 3 2 0 5 0 3 0 0 1 1 1 42
  PR 1 0 0 5 7 1 0 6 17 3 1 5 2 0 9 2 5 3 0 1 1 1 70
  JML 2 0 0 9 12 2 0 10 25 6 1 8 4 0 14 2 8 3 0 2 2 2 112
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 11
  PR 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8
  JML 0 0 0 0 0 0 6 0 2 3 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 2 19
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 13 4 5 0 41 2 6 8 26 22 2 10 8 1 14 14 22 5 0 11 3 12 229
  PR 24 4 5 0 35 6 3 20 19 31 3 10 1 0 12 21 22 3 0 6 4 14 243
  JML 37 8 10 0 76 8 9 28 45 53 5 20 9 1 26 35 44 8 0 17 7 26 472
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 342 312 263 235 1054 247 384 387 392 843 335 386 364 505 820 755 669 479 120 458 244 641 10235
  PR 447 357 280 304 1265 227 439 502 519 1041 410 508 445 583 1010 870 756 600 139 653 318 673 12346
  JML 789 669 543 539 2319 474 823 889 911 1884 745 894 809 1088 1830 1625 1425 1079 259 1111 562 1314 22581

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BALAI NAN DUO SUBARANG BATUANG TANAH MATI PILIANG PARIK RANTANG PARAK BATUANG DAYA BANGUN NUNANG LABUAH BASILANG IBUAH PADANG DATAR KOTO TANGAH PAKAN SINAYAN KUBU GADANG BULAKAN BALAI KANDI PAYOLANSEK TANJUANG GADANG TALANG SUNGAI PINAGO PADANG TINGGI PADANG TANGAH TANJUNG PAUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1123 970 728 805 3577 699 1331 1402 1325 3034 1052 1273 1191 1770 2646 2865 2086 1575 376 1799 906 2114 34647
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 8
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 334 301 185 265 1258 225 508 512 414 1150 305 379 382 682 816 1240 661 495 117 688 344 797 12058
4 Jumlah surat suara digunakan 789 669 543 539 2319 474 823 889 911 1884 745 894 809 1088 1830 1625 1425 1079 259 1111 562 1314 22581
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BALAI NAN DUO SUBARANG BATUANG TANAH MATI PILIANG PARIK RANTANG PARAK BATUANG DAYA BANGUN NUNANG LABUAH BASILANG IBUAH PADANG DATAR KOTO TANGAH PAKAN SINAYAN KUBU GADANG BULAKAN BALAI KANDI PAYOLANSEK TANJUANG GADANG TALANG SUNGAI PINAGO PADANG TINGGI PADANG TANGAH TANJUNG PAUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 786 668 533 531 2299 470 817 879 904 1872 741 890 804 1082 1820 1613 1418 1071 256 1102 560 1302 22418
2 Jumlah Suara tidak sah 3 1 10 8 20 4 6 10 7 12 4 4 5 6 10 12 7 8 3 9 2 12 163
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 789 669 543 539 2319 474 823 889 911 1884 745 894 809 1088 1830 1625 1425 1079 259 1111 562 1314 22581

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BALAI NAN DUO SUBARANG BATUANG TANAH MATI PILIANG PARIK RANTANG PARAK BATUANG DAYA BANGUN NUNANG LABUAH BASILANG IBUAH PADANG DATAR KOTO TANGAH PAKAN SINAYAN KUBU GADANG BULAKAN BALAI KANDI PAYOLANSEK TANJUANG GADANG TALANG SUNGAI PINAGO PADANG TINGGI PADANG TANGAH TANJUNG PAUH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 644 563 409 435 1714 321 566 670 651 1460 616 766 647 916 1529 1361 1138 905 190 850 393 1002 17746
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 142 105 124 96 585 149 251 209 253 412 125 124 157 166 291 252 280 166 66 252 167 300 4672
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 786 668 533 531 2299 470 817 879 904 1872 741 890 804 1082 1820 1613 1418 1071 256 1102 560 1302 22418