Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KARAN AUR TARATAK JALAN KERETA API UJUNG BATUNG JATI HILIR PAUH BARAT PAUH TIMUR RAWANG KAMPUNG BARU CIMPARUH JALAN BARU JAWI JAWI II KAMPUNG PERAK LOHONG PASIR KAMPUNG PONDOK PONDOK II KAMPUNG JAWA I KAMPUNG JAWA II ALAI GELOMBANG JAWI JAWI I JATI MUDIK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1019 374 271 289 411 797 628 388 1142 1025 405 470 287 387 425 592 387 349 354 309 311 265 10885
  PR 701 374 269 242 399 723 588 444 1259 1000 474 477 312 409 433 550 384 380 407 351 337 272 10785
  JML 1720 748 540 531 810 1520 1216 832 2401 2025 879 947 599 796 858 1142 771 729 761 660 648 537 21670
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 10 0 0 0 2 0 1 0 20 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 43
  PR 9 0 0 0 2 0 1 0 24 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 5 0 0 50
  JML 19 0 0 0 4 0 2 0 44 1 0 0 0 0 14 1 0 0 0 8 0 0 93
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 13 0 0 0 5 0 9 1 0 5 0 0 27 0 11 4 0 0 3 0 1 79
  PR 0 12 0 0 0 2 0 8 0 0 18 0 0 13 0 12 4 0 0 1 0 0 70
  JML 0 25 0 0 0 7 0 17 1 0 23 0 0 40 0 23 8 0 0 4 0 1 149
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 28 6 7 3 5 17 12 6 47 36 33 5 15 16 5 19 5 0 5 15 6 3 294
  PR 27 16 14 3 6 18 8 6 47 19 27 10 14 13 3 26 1 0 2 18 2 4 284
  JML 55 22 21 6 11 35 20 12 94 55 60 15 29 29 8 45 6 0 7 33 8 7 578
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1057 393 278 292 418 819 641 403 1210 1061 443 475 302 430 437 622 396 349 359 330 317 269 11301
  PR 737 402 283 245 407 743 597 458 1330 1020 519 487 326 435 443 589 389 380 409 375 339 276 11189
  JML 1794 795 561 537 825 1562 1238 861 2540 2081 962 962 628 865 880 1211 785 729 768 705 656 545 22490
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 696 241 147 239 275 349 304 274 699 614 304 323 161 228 280 353 238 248 217 226 201 157 6774
  PR 513 282 205 213 294 452 373 347 881 706 399 311 191 310 339 367 275 298 281 293 256 187 7773
  JML 1209 523 352 452 569 801 677 621 1580 1320 703 634 352 538 619 720 513 546 498 519 457 344 14547
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 10 0 0 0 2 0 1 0 20 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 43
  PR 9 0 0 0 2 0 1 0 24 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 5 0 0 50
  JML 19 0 0 0 4 0 2 0 44 1 0 0 0 0 14 1 0 0 0 8 0 0 93
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 6 0 0 0 0 0 2 1 0 5 0 0 15 0 3 1 0 0 1 0 1 35
  PR 0 7 0 0 0 0 0 3 0 0 11 0 0 7 0 2 4 0 0 1 0 0 35
  JML 0 13 0 0 0 0 0 5 1 0 16 0 0 22 0 5 5 0 0 2 0 1 70
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 28 6 7 3 5 17 12 6 47 36 33 5 15 16 5 19 5 0 5 15 6 3 294
  PR 27 16 14 3 6 18 8 6 47 19 27 10 14 13 3 26 1 0 2 18 2 4 284
  JML 55 22 21 6 11 35 20 12 94 55 60 15 29 29 8 45 6 0 7 33 8 7 578
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 734 253 154 242 282 366 317 282 767 650 342 328 176 259 292 375 244 248 222 245 207 161 7146
  PR 549 305 219 216 302 470 382 356 952 726 437 321 205 330 349 396 280 298 283 317 258 191 8142
  JML 1283 558 373 458 584 836 699 638 1719 1376 779 649 381 589 641 771 524 546 505 562 465 352 15288

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KARAN AUR TARATAK JALAN KERETA API UJUNG BATUNG JATI HILIR PAUH BARAT PAUH TIMUR RAWANG KAMPUNG BARU CIMPARUH JALAN BARU JAWI JAWI II KAMPUNG PERAK LOHONG PASIR KAMPUNG PONDOK PONDOK II KAMPUNG JAWA I KAMPUNG JAWA II ALAI GELOMBANG JAWI JAWI I JATI MUDIK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1754 764 552 543 827 1552 1242 850 2451 2067 898 967 612 812 876 1166 788 745 778 674 661 549 22128
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 471 206 179 85 243 716 543 212 731 691 119 318 231 221 234 395 263 199 273 112 192 197 6831
4 Jumlah surat suara digunakan 1283 558 373 458 584 836 699 638 1719 1376 779 649 381 589 641 771 524 546 505 562 465 352 15288
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KARAN AUR TARATAK JALAN KERETA API UJUNG BATUNG JATI HILIR PAUH BARAT PAUH TIMUR RAWANG KAMPUNG BARU CIMPARUH JALAN BARU JAWI JAWI II KAMPUNG PERAK LOHONG PASIR KAMPUNG PONDOK PONDOK II KAMPUNG JAWA I KAMPUNG JAWA II ALAI GELOMBANG JAWI JAWI I JATI MUDIK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1273 556 373 455 581 830 696 637 1715 1373 776 646 379 585 638 768 520 544 501 559 459 350 15214
2 Jumlah Suara tidak sah 10 2 0 3 3 6 3 1 4 3 3 3 2 4 3 3 4 2 4 3 6 2 74
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1283 558 373 458 584 836 699 638 1719 1376 779 649 381 589 641 771 524 546 505 562 465 352 15288

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KARAN AUR TARATAK JALAN KERETA API UJUNG BATUNG JATI HILIR PAUH BARAT PAUH TIMUR RAWANG KAMPUNG BARU CIMPARUH JALAN BARU JAWI JAWI II KAMPUNG PERAK LOHONG PASIR KAMPUNG PONDOK PONDOK II KAMPUNG JAWA I KAMPUNG JAWA II ALAI GELOMBANG JAWI JAWI I JATI MUDIK
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1082 446 319 398 487 718 559 479 1427 1182 673 520 296 450 519 593 429 417 399 484 351 289 12517
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 191 110 54 57 94 112 137 158 288 191 103 126 83 135 119 175 91 127 102 75 108 61 2697
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1273 556 373 455 581 830 696 637 1715 1373 776 646 379 585 638 768 520 544 501 559 459 350 15214