Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PASIR SUNUR PUNGGUNG LADING PADANG CAKUR TALUK MARUNGGI KAMPUNG APAR PALAK ANEH SUNGAI KASAI SIKABU BATANG TAJONGKEK MARABAU TOBOH PALABAH SIMPANG PAUH KURAI TAJI BALAI KURAI TAJI RAMBAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 101 578 136 1024 1092 216 375 136 137 234 352 326 295 277 454 370 6103
  PR 100 666 121 978 1112 257 405 156 125 279 325 367 315 299 457 385 6347
  JML 201 1244 257 2002 2204 473 780 292 262 513 677 693 610 576 911 755 12450
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 3 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 1 1 12
  PR 0 10 0 0 2 0 0 4 0 3 0 0 0 0 1 1 21
  JML 0 13 0 0 2 0 0 5 0 9 0 0 0 0 2 2 33
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 2 0 0 0 1 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 8 0 11 4 2 1 2 0 2 2 4 3 1 4 6 51
  PR 0 13 0 10 9 3 1 1 1 8 2 6 3 6 6 8 77
  JML 1 21 0 21 13 5 2 3 1 10 4 10 6 7 10 14 128
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 104 589 136 1035 1097 218 380 139 137 242 356 330 298 278 459 377 6175
  PR 100 689 121 988 1123 260 409 161 126 290 327 373 318 305 464 394 6448
  JML 204 1278 257 2023 2220 478 789 300 263 532 683 703 616 583 923 771 12623
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 81 294 105 630 580 137 200 94 82 146 214 177 147 175 269 184 3515
  PR 85 472 108 762 772 206 298 134 96 217 145 280 175 207 275 274 4506
  JML 166 766 213 1392 1352 343 498 228 178 363 359 457 322 382 544 458 8021
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 3 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 1 1 12
  PR 0 10 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 17
  JML 0 13 0 0 2 0 0 1 0 9 0 0 0 0 2 2 29
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 8 0 11 4 2 1 2 0 2 2 4 3 1 4 6 51
  PR 0 13 0 10 9 3 1 1 1 8 2 6 3 6 6 8 77
  JML 1 21 0 21 13 5 2 3 1 10 4 10 6 7 10 14 128
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 84 305 105 641 585 139 203 97 82 154 218 181 150 176 274 191 3585
  PR 85 495 108 772 783 209 300 135 97 228 147 286 178 213 282 283 4601
  JML 169 800 213 1413 1368 348 503 232 179 382 365 467 328 389 556 474 8186

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PASIR SUNUR PUNGGUNG LADING PADANG CAKUR TALUK MARUNGGI KAMPUNG APAR PALAK ANEH SUNGAI KASAI SIKABU BATANG TAJONGKEK MARABAU TOBOH PALABAH SIMPANG PAUH KURAI TAJI BALAI KURAI TAJI RAMBAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 206 1270 263 2045 2249 483 797 298 268 524 691 707 623 588 930 772 12714
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 37 470 50 632 881 135 294 66 89 142 326 240 295 199 374 298 4528
4 Jumlah surat suara digunakan 169 800 213 1413 1368 348 503 232 179 382 365 467 328 389 556 474 8186
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PASIR SUNUR PUNGGUNG LADING PADANG CAKUR TALUK MARUNGGI KAMPUNG APAR PALAK ANEH SUNGAI KASAI SIKABU BATANG TAJONGKEK MARABAU TOBOH PALABAH SIMPANG PAUH KURAI TAJI BALAI KURAI TAJI RAMBAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 168 797 212 1408 1360 347 502 231 179 382 365 463 325 385 553 473 8150
2 Jumlah Suara tidak sah 1 3 1 5 8 1 1 1 0 0 0 4 3 4 3 1 36
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 169 800 213 1413 1368 348 503 232 179 382 365 467 328 389 556 474 8186

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PASIR SUNUR PUNGGUNG LADING PADANG CAKUR TALUK MARUNGGI KAMPUNG APAR PALAK ANEH SUNGAI KASAI SIKABU BATANG TAJONGKEK MARABAU TOBOH PALABAH SIMPANG PAUH KURAI TAJI BALAI KURAI TAJI RAMBAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 145 597 192 1199 1203 282 449 195 156 334 323 395 270 332 476 404 6952
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 23 200 20 209 157 65 53 36 23 48 42 68 55 53 77 69 1198
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 168 797 212 1408 1360 347 502 231 179 382 365 463 325 385 553 473 8150