Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SEGOMENG PERMAI BINA MAJU SIALANG PASUNG TELAGA BARU MELAI SUNGAI CINA BOKOR LEMANG ANAK SETATAH BANTAR MEKAR BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 442 233 474 917 496 576 638 1288 566 556 835 309 7330
  PR 430 249 434 860 440 544 598 1217 521 499 754 291 6837
  JML 872 482 908 1777 936 1120 1236 2505 1087 1055 1589 600 14167
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 1 13 1 0 0 0 15
  PR 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 2 14 2 0 0 0 18
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2 0 11
  PR 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 1 0 14
  JML 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 3 0 25
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 442 233 474 917 496 577 639 1301 567 564 837 309 7356
  PR 430 249 434 860 440 548 599 1218 522 508 755 291 6854
  JML 872 482 908 1777 936 1125 1238 2519 1089 1072 1592 600 14210
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 248 117 277 478 218 320 358 609 304 213 393 157 3692
  PR 344 155 300 575 318 357 435 776 385 299 506 174 4624
  JML 592 272 577 1053 536 677 793 1385 689 512 899 331 8316
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 1 13 1 0 0 0 15
  PR 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 2 14 2 0 0 0 18
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2 0 11
  PR 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 1 0 14
  JML 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 3 0 25
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 248 117 277 478 218 321 359 622 305 221 395 157 3718
  PR 344 155 300 575 318 361 436 777 386 308 507 174 4641
  JML 592 272 577 1053 536 682 795 1399 691 529 902 331 8359

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SEGOMENG PERMAI BINA MAJU SIALANG PASUNG TELAGA BARU MELAI SUNGAI CINA BOKOR LEMANG ANAK SETATAH BANTAR MEKAR BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 891 492 928 1814 957 1145 1264 2559 1111 1077 1623 614 14475
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 299 220 351 761 421 463 469 1160 420 548 721 283 6116
4 Jumlah surat suara digunakan 592 272 577 1053 536 682 795 1399 691 529 902 331 8359
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SEGOMENG PERMAI BINA MAJU SIALANG PASUNG TELAGA BARU MELAI SUNGAI CINA BOKOR LEMANG ANAK SETATAH BANTAR MEKAR BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 592 269 574 1047 532 674 787 1392 685 526 895 325 8298
2 Jumlah Suara tidak sah 0 3 3 6 4 8 8 7 6 3 7 6 61
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 592 272 577 1053 536 682 795 1399 691 529 902 331 8359

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SEGOMENG PERMAI BINA MAJU SIALANG PASUNG TELAGA BARU MELAI SUNGAI CINA BOKOR LEMANG ANAK SETATAH BANTAR MEKAR BARU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 276 103 161 310 140 274 372 414 228 192 427 148 3045
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 316 166 413 737 392 400 415 978 457 334 468 177 5253
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 592 269 574 1047 532 674 787 1392 685 526 895 325 8298