Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TELUK KETAPANG PADANG KAMAL PANGKALAN BALAI BATANG MERANTI TANJUNGBUNGA SEMUKUT CENTAI KUALA MERBAU RENAK DUNGUN BARAN MELINTANG KETAPANG PERMAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 324 345 251 387 367 794 582 942 683 650 375 5700
  PR 299 305 230 363 340 717 508 905 617 621 353 5258
  JML 623 650 481 750 707 1511 1090 1847 1300 1271 728 10958
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 11 0 0 0 12 2 1 1 0 0 0 27
  PR 7 1 0 0 8 0 0 2 1 0 0 19
  JML 18 1 0 0 20 2 1 3 1 0 0 46
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 335 345 251 387 379 798 583 943 683 650 375 5729
  PR 306 306 230 363 348 717 508 907 618 621 353 5277
  JML 641 651 481 750 727 1515 1091 1850 1301 1271 728 11006
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 206 240 164 195 211 419 244 410 434 348 162 3033
  PR 239 231 191 197 226 477 275 518 405 391 212 3362
  JML 445 471 355 392 437 896 519 928 839 739 374 6395
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 11 0 0 0 12 2 1 1 0 0 0 27
  PR 7 1 0 0 8 0 0 2 1 0 0 19
  JML 18 1 0 0 20 2 1 3 1 0 0 46
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 217 240 164 195 223 423 245 411 434 348 162 3062
  PR 246 232 191 197 234 477 275 520 406 391 212 3381
  JML 463 472 355 392 457 900 520 931 840 739 374 6443

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TELUK KETAPANG PADANG KAMAL PANGKALAN BALAI BATANG MERANTI TANJUNGBUNGA SEMUKUT CENTAI KUALA MERBAU RENAK DUNGUN BARAN MELINTANG KETAPANG PERMAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 636 664 491 766 723 1544 1114 1886 1329 1299 744 11196
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 173 192 136 374 266 644 594 955 489 560 370 4753
4 Jumlah surat suara digunakan 463 472 355 392 457 900 520 931 840 739 374 6443
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TELUK KETAPANG PADANG KAMAL PANGKALAN BALAI BATANG MERANTI TANJUNGBUNGA SEMUKUT CENTAI KUALA MERBAU RENAK DUNGUN BARAN MELINTANG KETAPANG PERMAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 463 464 354 388 456 892 516 926 835 739 368 6401
2 Jumlah Suara tidak sah 0 8 1 4 1 8 4 5 5 0 6 42
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 463 472 355 392 457 900 520 931 840 739 374 6443

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TELUK KETAPANG PADANG KAMAL PANGKALAN BALAI BATANG MERANTI TANJUNGBUNGA SEMUKUT CENTAI KUALA MERBAU RENAK DUNGUN BARAN MELINTANG KETAPANG PERMAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 114 212 24 129 95 316 232 246 212 198 61 1839
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 349 252 330 259 361 576 284 680 623 541 307 4562
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 463 464 354 388 456 892 516 926 835 739 368 6401