Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih AIR TIRIS KOTO TIBUN PULAUSARAK BUKITRANAH RANAH BARU PULAUTINGGI NAUMBAI LIMAU MANIS SIMPANG KUBU TJ. RAMBUTAN PULAU JAMBU PADANG MUTUNG RUMBIO PENYASAWAN RANAH TANJUNG BERULAK BATU BELAH RANAH SINGKUANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1989 789 429 669 432 616 724 788 818 840 615 1173 1116 1832 1043 740 1815 403 16831
  PR 1987 797 429 726 456 641 705 773 810 805 581 1085 1134 1876 1121 744 1842 375 16887
  JML 3976 1586 858 1395 888 1257 1429 1561 1628 1645 1196 2258 2250 3708 2164 1484 3657 778 33718
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6
  PR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
  JML 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 12
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0 0 0 2 28
  PR 0 0 16 0 2 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 2 28
  JML 0 0 28 0 4 0 0 0 0 0 4 0 16 0 0 0 0 4 56
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 5 6 21 5 0 1 0 9 12 6 4 15 8 4 17 8 0 121
  PR 0 8 7 25 4 0 1 0 8 13 6 3 13 9 2 9 4 0 112
  JML 0 13 13 46 9 0 2 0 17 25 12 7 28 17 6 26 12 0 233
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1989 794 447 691 439 616 725 788 827 852 624 1177 1145 1840 1047 757 1823 405 16986
  PR 1987 805 452 754 462 641 706 773 818 818 588 1088 1157 1885 1123 753 1846 377 17033
  JML 3976 1599 899 1445 901 1257 1431 1561 1645 1670 1212 2265 2302 3725 2170 1510 3669 782 34019
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1631 537 272 406 248 466 383 446 536 472 336 770 738 1550 567 528 1194 303 11383
  PR 1733 621 306 543 326 516 538 496 614 519 386 741 898 1666 714 581 1295 313 12806
  JML 3364 1158 578 949 574 982 921 942 1150 991 722 1511 1636 3216 1281 1109 2489 616 24189
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6
  PR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
  JML 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 1 9
  PR 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 2 11
  JML 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 9 0 0 0 0 3 20
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 5 6 21 5 0 1 0 9 12 6 4 15 8 4 17 8 0 121
  PR 0 8 7 25 4 0 1 0 8 13 6 3 13 9 2 9 4 0 112
  JML 0 13 13 46 9 0 2 0 17 25 12 7 28 17 6 26 12 0 233
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1631 542 279 428 253 466 384 446 545 484 345 774 762 1558 571 545 1202 304 11519
  PR 1733 629 314 571 332 516 539 496 622 532 393 744 919 1675 716 590 1299 315 12935
  JML 3364 1171 593 999 585 982 923 942 1167 1016 738 1518 1681 3233 1287 1135 2501 619 24454

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara AIR TIRIS KOTO TIBUN PULAUSARAK BUKITRANAH RANAH BARU PULAUTINGGI NAUMBAI LIMAU MANIS SIMPANG KUBU TJ. RAMBUTAN PULAU JAMBU PADANG MUTUNG RUMBIO PENYASAWAN RANAH TANJUNG BERULAK BATU BELAH RANAH SINGKUANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4072 1617 871 1430 890 1289 1456 1593 1659 1683 1236 2304 2302 3773 2204 1513 3726 795 34413
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 706 446 278 431 304 307 533 651 492 667 498 786 621 540 917 378 1225 176 9956
4 Jumlah surat suara digunakan 3364 1171 593 999 585 982 923 942 1167 1016 738 1518 1681 3233 1287 1135 2501 619 24454
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah AIR TIRIS KOTO TIBUN PULAUSARAK BUKITRANAH RANAH BARU PULAUTINGGI NAUMBAI LIMAU MANIS SIMPANG KUBU TJ. RAMBUTAN PULAU JAMBU PADANG MUTUNG RUMBIO PENYASAWAN RANAH TANJUNG BERULAK BATU BELAH RANAH SINGKUANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3355 1162 589 995 582 975 908 940 1134 1011 732 1507 1666 3209 1278 1121 2488 619 24271
2 Jumlah Suara tidak sah 9 9 4 4 3 7 15 2 33 5 6 11 15 24 9 14 13 0 183
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3364 1171 593 999 585 982 923 942 1167 1016 738 1518 1681 3233 1287 1135 2501 619 24454

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden AIR TIRIS KOTO TIBUN PULAUSARAK BUKITRANAH RANAH BARU PULAUTINGGI NAUMBAI LIMAU MANIS SIMPANG KUBU TJ. RAMBUTAN PULAU JAMBU PADANG MUTUNG RUMBIO PENYASAWAN RANAH TANJUNG BERULAK BATU BELAH RANAH SINGKUANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 3024 901 508 849 490 873 802 758 1015 913 640 1165 1490 2954 1062 989 2195 559 21187
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 331 261 81 146 92 102 106 182 119 98 92 342 176 255 216 132 293 60 3084
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3355 1162 589 995 582 975 908 940 1134 1011 732 1507 1666 3209 1278 1121 2488 619 24271