Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TAMBANG PALUNGRAYA PULAUPERMAI SUNGAI PINANG TARAI BANGUN KUALU NENAS KEMANG INDAH PARIT BARU RIMBO PANJANG KUALU TERANTANG PADANG LUAS AURSATI TELUK KENIDAI GOBAH KUAPAN BALAM JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 873 362 861 836 7481 1323 632 425 2694 4396 1021 667 898 604 658 1306 439 25476
  PR 879 354 817 781 7039 1246 613 415 2453 3833 986 669 785 557 673 1365 457 23922
  JML 1752 716 1678 1617 14520 2569 1245 840 5147 8229 2007 1336 1683 1161 1331 2671 896 49398
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 155 0 0 0 0 17 0 0 9 0 0 0 0 181
  PR 0 0 0 0 159 0 0 0 0 18 0 0 14 0 0 0 0 191
  JML 0 0 0 0 314 0 0 0 0 35 0 0 23 0 0 0 0 372
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259
  PR 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248
  JML 0 0 0 0 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 68 0 19 64 424 36 0 6 169 229 4 2 19 0 1 29 5 1075
  PR 75 0 23 48 474 34 0 7 97 190 2 1 17 0 1 15 5 989
  JML 143 0 42 112 898 70 0 13 266 419 6 3 36 0 2 44 10 2064
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 941 362 880 900 8319 1359 632 431 2863 4642 1025 669 926 604 659 1335 444 26991
  PR 954 354 840 829 7920 1280 613 422 2550 4041 988 670 816 557 674 1380 462 25350
  JML 1895 716 1720 1729 16239 2639 1245 853 5413 8683 2013 1339 1742 1161 1333 2715 906 52341
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 589 213 573 563 3713 779 456 229 1819 2283 503 483 634 367 443 703 326 14676
  PR 625 227 600 505 3976 759 498 259 1667 2117 586 496 583 373 531 791 355 14948
  JML 1214 440 1173 1068 7689 1538 954 488 3486 4400 1089 979 1217 740 974 1494 681 29624
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 127 0 0 0 0 17 0 0 9 0 0 0 0 153
  PR 0 0 0 0 154 0 0 0 0 18 0 0 14 0 0 0 0 186
  JML 0 0 0 0 281 0 0 0 0 35 0 0 23 0 0 0 0 339
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
  PR 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
  JML 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 51 0 19 63 422 36 0 6 169 229 4 2 11 0 1 29 4 1046
  PR 65 0 23 48 473 34 0 7 97 190 2 1 12 0 1 15 3 971
  JML 116 0 42 111 895 70 0 13 266 419 6 3 23 0 2 44 7 2017
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 640 213 592 626 4405 815 456 235 1988 2529 507 485 654 367 444 732 330 16018
  PR 690 227 623 553 4713 793 498 266 1764 2325 588 497 609 373 532 806 358 16215
  JML 1330 440 1215 1179 9118 1608 954 501 3752 4854 1095 982 1263 740 976 1538 688 32233

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TAMBANG PALUNGRAYA PULAUPERMAI SUNGAI PINANG TARAI BANGUN KUALU NENAS KEMANG INDAH PARIT BARU RIMBO PANJANG KUALU TERANTANG PADANG LUAS AURSATI TELUK KENIDAI GOBAH KUAPAN BALAM JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1791 730 1711 1651 14851 2620 1284 847 5249 8410 2046 1362 1716 1187 1355 2724 918 50452
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 461 290 495 472 5727 1012 330 346 1497 3554 951 380 453 447 379 1186 230 18210
4 Jumlah surat suara digunakan 1330 440 1215 1179 9118 1608 954 501 3752 4854 1095 982 1263 740 976 1538 688 32233
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TAMBANG PALUNGRAYA PULAUPERMAI SUNGAI PINANG TARAI BANGUN KUALU NENAS KEMANG INDAH PARIT BARU RIMBO PANJANG KUALU TERANTANG PADANG LUAS AURSATI TELUK KENIDAI GOBAH KUAPAN BALAM JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1328 440 1211 1171 9051 1601 953 497 3721 4833 1094 979 1251 728 971 1533 685 32047
2 Jumlah Suara tidak sah 2 0 4 8 67 7 1 4 31 21 1 3 12 12 5 5 3 186
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1330 440 1215 1179 9118 1608 954 501 3752 4854 1095 982 1263 740 976 1538 688 32233

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TAMBANG PALUNGRAYA PULAUPERMAI SUNGAI PINANG TARAI BANGUN KUALU NENAS KEMANG INDAH PARIT BARU RIMBO PANJANG KUALU TERANTANG PADANG LUAS AURSATI TELUK KENIDAI GOBAH KUAPAN BALAM JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1176 360 1074 909 6343 1242 872 437 2829 3391 839 915 1165 573 848 1309 568 24850
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 152 80 137 262 2708 359 81 60 892 1442 255 64 86 155 123 224 117 7197
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1328 440 1211 1171 9051 1601 953 497 3721 4833 1094 979 1251 728 971 1533 685 32047