Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PANGKALAN BARU PANGKALAN SERIK KAPAU JAYA TANJUNG BALAM PANDAU JAYA TANAH MERAH BULUH NIPIS BULUH CINA LUBUK SIAM TERATAK BULUH DESA BARU KUBANG JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1805 579 1388 344 10583 6627 665 561 683 1612 2882 6207 33936
  PR 1673 533 1262 329 10467 6491 633 531 589 1592 2898 6110 33108
  JML 3478 1112 2650 673 21050 13118 1298 1092 1272 3204 5780 12317 67044
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 5 0 0 0 1 3 0 1 0 0 15 0 25
  PR 2 0 0 0 4 3 0 0 0 0 4 0 13
  JML 7 0 0 0 5 6 0 1 0 0 19 0 38
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 14 203 0 0 0 2 4 0 273 496
  PR 0 0 0 16 214 0 0 0 2 6 0 252 490
  JML 0 0 0 30 417 0 0 0 4 10 0 525 986
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 62 0 35 0 412 185 1 20 11 7 199 227 1159
  PR 39 0 22 0 459 182 0 8 13 3 178 191 1095
  JML 101 0 57 0 871 367 1 28 24 10 377 418 2254
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1872 579 1423 358 11199 6815 666 582 696 1623 3096 6707 35616
  PR 1714 533 1284 345 11144 6676 633 539 604 1601 3080 6553 34706
  JML 3586 1112 2707 703 22343 13491 1299 1121 1300 3224 6176 13260 70322
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 857 339 659 190 5963 3633 335 383 432 866 1529 3615 18801
  PR 904 330 594 208 6419 3800 405 402 407 912 1629 4011 20021
  JML 1761 669 1253 398 12382 7433 740 785 839 1778 3158 7626 38822
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 5 0 0 0 1 3 0 1 0 0 15 0 25
  PR 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 0 12
  JML 7 0 0 0 4 6 0 1 0 0 19 0 37
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 10 89 0 0 0 0 3 0 63 165
  PR 0 0 0 11 112 0 0 0 0 3 0 53 179
  JML 0 0 0 21 201 0 0 0 0 6 0 116 344
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 62 0 35 0 411 185 1 20 11 7 199 227 1158
  PR 39 0 22 0 456 182 0 8 13 3 178 191 1092
  JML 101 0 57 0 867 367 1 28 24 10 377 418 2250
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 924 339 694 200 6464 3821 336 404 443 876 1743 3905 20149
  PR 945 330 616 219 6990 3985 405 410 420 918 1811 4255 21304
  JML 1869 669 1310 419 13454 7806 741 814 863 1794 3554 8160 41453

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PANGKALAN BARU PANGKALAN SERIK KAPAU JAYA TANJUNG BALAM PANDAU JAYA TANAH MERAH BULUH NIPIS BULUH CINA LUBUK SIAM TERATAK BULUH DESA BARU KUBANG JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3556 1135 2704 688 21504 13267 1327 1114 1294 3270 5904 12586 68349
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 3 0 0 0 194 3 0 0 0 0 8 9 217
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1684 466 1394 269 7856 5458 586 300 431 1476 2342 4417 26679
4 Jumlah surat suara digunakan 1869 669 1310 419 13454 7806 741 814 863 1794 3554 8160 41453
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PANGKALAN BARU PANGKALAN SERIK KAPAU JAYA TANJUNG BALAM PANDAU JAYA TANAH MERAH BULUH NIPIS BULUH CINA LUBUK SIAM TERATAK BULUH DESA BARU KUBANG JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1854 666 1301 419 13388 7760 738 812 857 1784 3537 8109 41225
2 Jumlah Suara tidak sah 15 3 9 0 66 46 3 2 6 10 17 51 228
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1869 669 1310 419 13454 7806 741 814 863 1794 3554 8160 41453

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PANGKALAN BARU PANGKALAN SERIK KAPAU JAYA TANJUNG BALAM PANDAU JAYA TANAH MERAH BULUH NIPIS BULUH CINA LUBUK SIAM TERATAK BULUH DESA BARU KUBANG JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1233 532 520 256 8643 4837 533 667 588 1319 1633 5308 26069
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 621 134 781 163 4745 2923 205 145 269 465 1904 2801 15156
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1854 666 1301 419 13388 7760 738 812 857 1784 3537 8109 41225