Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LIPAT KAIN SUNGAI RAJA SUNGAI SARIK LIPAT KAIN UTARA LIPAT KAIN SELATAN KUNTU DARUSSALAM SUNGAIHARAPAN SUNGAILITI TELUKPAMAN TIMUR TANJUNG HARAPAN SUNGAI RAMBAI KUNTU PADANG SAWAH DOMO IV KOTO SETINGKAI TELUK PAMAN SUNGAI GIRINGGING SUNGAI PAKU MUARA SELAYAH TANJUNGMAS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1584 217 347 847 1354 588 146 731 318 180 297 1506 375 455 366 428 380 456 236 207 11018
  PR 1493 223 316 738 1209 563 131 682 294 160 259 1387 371 411 348 367 328 413 215 207 10115
  JML 3077 440 663 1585 2563 1151 277 1413 612 340 556 2893 746 866 714 795 708 869 451 414 21133
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 2 2 0 0 16
  PR 0 0 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12 6 0 0 33
  JML 0 0 0 3 10 3 0 2 0 0 0 4 0 5 0 0 14 8 0 0 49
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 5 0 0 14 0 0 3 0 9 13 24 15 1 5 0 89
  PR 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0 10 7 15 10 1 5 0 60
  JML 0 0 0 0 0 9 0 0 22 0 0 3 0 19 20 39 25 2 10 0 149
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 40 10 0 8 77 1 0 0 0 0 0 19 0 0 2 3 13 4 0 0 177
  PR 38 4 0 7 50 1 0 1 0 0 0 15 0 0 1 2 2 7 0 0 128
  JML 78 14 0 15 127 2 0 1 0 0 0 34 0 0 3 5 15 11 0 0 305
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1624 227 347 856 1435 594 146 733 332 180 297 1532 375 465 381 455 410 463 241 207 11300
  PR 1531 227 316 747 1265 571 131 683 302 160 259 1402 371 425 356 384 352 427 220 207 10336
  JML 3155 454 663 1603 2700 1165 277 1416 634 340 556 2934 746 890 737 839 762 890 461 414 21636
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 774 157 255 397 682 318 115 348 154 122 161 926 225 277 223 309 224 286 165 147 6265
  PR 821 168 217 407 680 357 107 547 158 127 158 999 256 275 256 299 206 278 156 151 6623
  JML 1595 325 472 804 1362 675 222 895 312 249 319 1925 481 552 479 608 430 564 321 298 12888
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 2 2 0 0 16
  PR 0 0 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12 6 0 0 33
  JML 0 0 0 3 10 3 0 2 0 0 0 4 0 5 0 0 14 8 0 0 49
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0 1 0 4 3 6 12 1 2 0 41
  PR 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 5 3 5 8 1 4 0 34
  JML 0 0 0 0 0 7 0 0 13 0 0 1 0 9 6 11 20 2 6 0 75
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 40 10 0 8 77 1 0 0 0 0 0 19 0 0 2 3 13 4 0 0 177
  PR 38 4 0 7 50 1 0 1 0 0 0 15 0 0 1 2 2 7 0 0 128
  JML 78 14 0 15 127 2 0 1 0 0 0 34 0 0 3 5 15 11 0 0 305
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 814 167 255 406 763 323 115 350 162 122 161 950 225 282 228 318 251 293 167 147 6499
  PR 859 172 217 416 736 364 107 548 163 127 158 1014 256 284 260 306 228 292 160 151 6818
  JML 1673 339 472 822 1499 687 222 898 325 249 319 1964 481 566 488 624 479 585 327 298 13317

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LIPAT KAIN SUNGAI RAJA SUNGAI SARIK LIPAT KAIN UTARA LIPAT KAIN SELATAN KUNTU DARUSSALAM SUNGAIHARAPAN SUNGAILITI TELUKPAMAN TIMUR TANJUNG HARAPAN SUNGAI RAMBAI KUNTU PADANG SAWAH DOMO IV KOTO SETINGKAI TELUK PAMAN SUNGAI GIRINGGING SUNGAI PAKU MUARA SELAYAH TANJUNGMAS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3191 454 679 1615 2619 1176 283 1447 624 348 565 2953 762 885 728 812 722 888 460 422 21633
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1517 115 207 793 1119 488 61 549 295 99 246 989 281 319 239 188 243 303 133 124 8308
4 Jumlah surat suara digunakan 1673 339 472 822 1499 687 222 898 325 249 319 1964 481 566 488 624 479 585 327 298 13317
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LIPAT KAIN SUNGAI RAJA SUNGAI SARIK LIPAT KAIN UTARA LIPAT KAIN SELATAN KUNTU DARUSSALAM SUNGAIHARAPAN SUNGAILITI TELUKPAMAN TIMUR TANJUNG HARAPAN SUNGAI RAMBAI KUNTU PADANG SAWAH DOMO IV KOTO SETINGKAI TELUK PAMAN SUNGAI GIRINGGING SUNGAI PAKU MUARA SELAYAH TANJUNGMAS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1665 337 469 817 1490 679 221 897 324 244 317 1958 479 564 485 622 473 584 326 293 13244
2 Jumlah Suara tidak sah 8 2 3 5 9 8 1 1 1 5 2 6 2 2 3 2 6 1 1 5 73
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1673 339 472 822 1499 687 222 898 325 249 319 1964 481 566 488 624 479 585 327 298 13317

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LIPAT KAIN SUNGAI RAJA SUNGAI SARIK LIPAT KAIN UTARA LIPAT KAIN SELATAN KUNTU DARUSSALAM SUNGAIHARAPAN SUNGAILITI TELUKPAMAN TIMUR TANJUNG HARAPAN SUNGAI RAMBAI KUNTU PADANG SAWAH DOMO IV KOTO SETINGKAI TELUK PAMAN SUNGAI GIRINGGING SUNGAI PAKU MUARA SELAYAH TANJUNGMAS
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1033 51 250 429 714 441 64 304 240 93 72 1308 91 376 199 252 218 206 113 84 6538
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 632 286 219 388 776 238 157 593 84 151 245 650 388 188 286 370 255 378 213 209 6706
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1665 337 469 817 1490 679 221 897 324 244 317 1958 479 564 485 622 473 584 326 293 13244