Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih GEMA DANAU SONTUL PANGKALAN SERAI DUA SEPAKAT TERUSAN DERAS TAJAK SUNGAI SANTI SUBAYANG JAYA TANJUNG PERMAI BUKITBETUNG MUAROBIO GAJAH BETALUT TANJUNG BERINGIN TANJUNG BELIT TANJUNG BELIT SELATAN KOTO LAMA BATU SANGGAN AUR KUNING LUDAI TANJUNG KARANG BATU SASAK PANGKALAN KAPAS KEBUN TINGGI LUBUK BINGAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 426 112 175 78 177 89 124 113 99 150 57 169 212 294 213 273 179 231 161 189 383 119 138 62 4223
  PR 414 103 159 67 169 81 102 120 110 159 50 147 203 285 174 268 141 220 146 181 374 103 128 51 3955
  JML 840 215 334 145 346 170 226 233 209 309 107 316 415 579 387 541 320 451 307 370 757 222 266 113 8178
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 11
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 10
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 4 21
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 426 112 175 78 177 89 124 113 101 150 57 169 212 303 213 273 186 231 161 189 383 119 138 64 4243
  PR 415 103 159 67 169 81 102 120 110 159 50 147 203 300 174 268 148 220 146 181 374 103 128 53 3980
  JML 841 215 334 145 346 170 226 233 211 309 107 316 415 603 387 541 334 451 307 370 757 222 266 117 8223
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 244 85 95 59 107 62 113 64 75 94 40 132 171 174 149 212 108 144 98 134 220 91 85 41 2797
  PR 281 89 95 49 117 62 90 77 82 108 40 129 188 209 135 207 107 159 107 152 232 78 70 38 2901
  JML 525 174 190 108 224 124 203 141 157 202 80 261 359 383 284 419 215 303 205 286 452 169 155 79 5698
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 11
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 10
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 4 21
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 244 85 95 59 107 62 113 64 77 94 40 132 171 176 149 212 115 144 98 134 220 91 85 43 2810
  PR 282 89 95 49 117 62 90 77 82 108 40 129 188 214 135 207 114 159 107 152 232 78 70 40 2916
  JML 526 174 190 108 224 124 203 141 159 202 80 261 359 390 284 419 229 303 205 286 452 169 155 83 5726

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara GEMA DANAU SONTUL PANGKALAN SERAI DUA SEPAKAT TERUSAN DERAS TAJAK SUNGAI SANTI SUBAYANG JAYA TANJUNG PERMAI BUKITBETUNG MUAROBIO GAJAH BETALUT TANJUNG BERINGIN TANJUNG BELIT TANJUNG BELIT SELATAN KOTO LAMA BATU SANGGAN AUR KUNING LUDAI TANJUNG KARANG BATU SASAK PANGKALAN KAPAS KEBUN TINGGI LUBUK BINGAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 857 219 341 148 355 173 232 238 213 315 109 320 423 590 397 553 326 460 315 378 770 226 271 116 8345
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 331 45 151 40 131 49 29 97 54 113 29 59 64 200 113 134 97 157 110 92 316 57 116 33 2617
4 Jumlah surat suara digunakan 526 174 190 108 224 124 203 141 159 202 80 261 359 390 284 419 229 303 205 286 452 169 155 83 5726
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah GEMA DANAU SONTUL PANGKALAN SERAI DUA SEPAKAT TERUSAN DERAS TAJAK SUNGAI SANTI SUBAYANG JAYA TANJUNG PERMAI BUKITBETUNG MUAROBIO GAJAH BETALUT TANJUNG BERINGIN TANJUNG BELIT TANJUNG BELIT SELATAN KOTO LAMA BATU SANGGAN AUR KUNING LUDAI TANJUNG KARANG BATU SASAK PANGKALAN KAPAS KEBUN TINGGI LUBUK BINGAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 524 174 189 107 224 124 201 140 157 202 80 256 359 390 282 416 229 298 204 283 449 168 155 83 5694
2 Jumlah Suara tidak sah 2 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 5 0 0 2 3 0 5 1 3 3 1 0 0 32
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 526 174 190 108 224 124 203 141 159 202 80 261 359 390 284 419 229 303 205 286 452 169 155 83 5726

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden GEMA DANAU SONTUL PANGKALAN SERAI DUA SEPAKAT TERUSAN DERAS TAJAK SUNGAI SANTI SUBAYANG JAYA TANJUNG PERMAI BUKITBETUNG MUAROBIO GAJAH BETALUT TANJUNG BERINGIN TANJUNG BELIT TANJUNG BELIT SELATAN KOTO LAMA BATU SANGGAN AUR KUNING LUDAI TANJUNG KARANG BATU SASAK PANGKALAN KAPAS KEBUN TINGGI LUBUK BINGAU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 378 43 119 63 75 22 52 105 114 60 45 168 182 202 197 97 100 194 57 189 273 119 123 41 3018
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 146 131 70 44 149 102 149 35 43 142 35 88 177 188 85 319 129 104 147 94 176 49 32 42 2676
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 524 174 189 107 224 124 201 140 157 202 80 256 359 390 282 416 229 298 204 283 449 168 155 83 5694