Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SINAMA NENEK KUSAU MAKMUR SUMBER SARI SUKARAMAI RIMBA BERINGIN RIMBA MAKMUR RIMBA JAYA TANAH DATAR INTAN JAYA MUARA INTAN DANAU LANCANG BUKIT KEMUNING KASIKAN TALANG DANTO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 4753 1473 1492 2863 2128 816 982 562 494 430 6191 1547 5155 1174 30060
  PR 4348 1318 1445 2606 1894 825 941 534 421 394 5458 1392 4775 1130 27481
  JML 9101 2791 2937 5469 4022 1641 1923 1096 915 824 11649 2939 9930 2304 57541
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 34 25 19 13 100 21 18 16 0 0 142 4 154 20 566
  PR 17 16 7 6 99 22 23 12 0 0 66 2 126 17 413
  JML 51 41 26 19 199 43 41 28 0 0 208 6 280 37 979
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 4787 1498 1511 2876 2228 837 1000 578 494 430 6333 1551 5309 1194 30626
  PR 4365 1334 1452 2612 1993 847 964 546 421 394 5524 1394 4901 1147 27894
  JML 9152 2832 2963 5488 4221 1684 1964 1124 915 824 11857 2945 10210 2341 58520
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 2799 915 952 2113 1244 480 485 269 273 259 4097 938 2985 768 18577
  PR 2882 763 899 1886 1090 479 468 281 252 254 3475 878 2967 687 17261
  JML 5681 1678 1851 3999 2334 959 953 550 525 513 7572 1816 5952 1455 35838
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 20 25 19 13 100 21 18 16 0 0 142 4 154 20 552
  PR 7 16 7 6 99 22 23 12 0 0 66 2 126 17 403
  JML 27 41 26 19 199 43 41 28 0 0 208 6 280 37 955
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 2819 940 971 2126 1344 501 503 285 273 259 4239 942 3139 788 19129
  PR 2889 779 906 1892 1189 501 491 293 252 254 3541 880 3093 704 17664
  JML 5708 1719 1877 4018 2533 1002 994 578 525 513 7780 1822 6232 1492 36793

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SINAMA NENEK KUSAU MAKMUR SUMBER SARI SUKARAMAI RIMBA BERINGIN RIMBA MAKMUR RIMBA JAYA TANAH DATAR INTAN JAYA MUARA INTAN DANAU LANCANG BUKIT KEMUNING KASIKAN TALANG DANTO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 8949 2830 2996 5669 4117 1680 1967 1118 934 841 11822 2618 10147 2356 58044
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 67 0 3 0 73
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 3241 1111 1118 1651 1584 678 973 540 409 326 3975 796 3912 864 21178
4 Jumlah surat suara digunakan 5708 1719 1877 4018 2533 1002 994 578 525 513 7780 1822 6232 1492 36793
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SINAMA NENEK KUSAU MAKMUR SUMBER SARI SUKARAMAI RIMBA BERINGIN RIMBA MAKMUR RIMBA JAYA TANAH DATAR INTAN JAYA MUARA INTAN DANAU LANCANG BUKIT KEMUNING KASIKAN TALANG DANTO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 5688 1687 1864 3996 2522 1001 992 578 521 513 7744 1810 6214 1491 36621
2 Jumlah Suara tidak sah 20 32 13 22 11 1 2 0 4 0 36 12 18 1 172
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 5708 1719 1877 4018 2533 1002 994 578 525 513 7780 1822 6232 1492 36793

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SINAMA NENEK KUSAU MAKMUR SUMBER SARI SUKARAMAI RIMBA BERINGIN RIMBA MAKMUR RIMBA JAYA TANAH DATAR INTAN JAYA MUARA INTAN DANAU LANCANG BUKIT KEMUNING KASIKAN TALANG DANTO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2016 341 953 2104 1083 361 432 322 183 149 1663 781 2521 660 13569
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 3672 1346 911 1892 1439 640 560 256 338 364 6081 1029 3693 831 23052
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 5688 1687 1864 3996 2522 1001 992 578 521 513 7744 1810 6214 1491 36621