Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PULAU PASIR SIALANG PULAU LAWAS MUARA UWAI LABOY JAYA BUKIT PAYUNG SUKA MULYA BUKIT SEMBILAN BINUANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1121 3292 1115 1399 1096 1043 1073 707 659 11505
  PR 1174 2901 1121 1439 1043 921 1016 636 632 10883
  JML 2295 6193 2236 2838 2139 1964 2089 1343 1291 22388
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 8 1 0 0 0 0 0 0 9
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 8 2 0 0 0 0 0 0 10
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 8 46 8 16 2 3 14 10 0 107
  PR 4 35 7 12 5 2 15 9 0 89
  JML 12 81 15 28 7 5 29 19 0 196
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1129 3346 1125 1415 1098 1046 1087 717 659 11622
  PR 1178 2936 1132 1451 1048 923 1031 645 632 10976
  JML 2307 6282 2257 2866 2146 1969 2118 1362 1291 22598
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 724 2275 739 943 817 710 736 461 448 7853
  PR 833 1976 823 987 845 708 725 452 497 7846
  JML 1557 4251 1562 1930 1662 1418 1461 913 945 15699
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 8 1 0 0 0 0 0 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 8 1 0 0 0 0 0 0 9
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 8 46 7 16 2 3 14 10 0 106
  PR 4 35 7 12 5 2 15 9 0 89
  JML 12 81 14 28 7 5 29 19 0 195
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 732 2329 747 959 819 713 750 471 448 7968
  PR 837 2011 830 999 850 710 740 461 497 7935
  JML 1569 4340 1577 1958 1669 1423 1490 932 945 15903

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PULAU PASIR SIALANG PULAU LAWAS MUARA UWAI LABOY JAYA BUKIT PAYUNG SUKA MULYA BUKIT SEMBILAN BINUANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2348 6326 2297 2898 2185 2007 2130 1371 1322 22884
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 0 0 1 0 1 2 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 779 1986 719 940 516 583 640 438 375 6976
4 Jumlah surat suara digunakan 1569 4340 1577 1958 1669 1423 1490 932 945 15903
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PULAU PASIR SIALANG PULAU LAWAS MUARA UWAI LABOY JAYA BUKIT PAYUNG SUKA MULYA BUKIT SEMBILAN BINUANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1560 4301 1569 1950 1664 1415 1472 919 944 15794
2 Jumlah Suara tidak sah 9 39 8 8 5 8 18 13 1 109
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1569 4340 1577 1958 1669 1423 1490 932 945 15903

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PULAU PASIR SIALANG PULAU LAWAS MUARA UWAI LABOY JAYA BUKIT PAYUNG SUKA MULYA BUKIT SEMBILAN BINUANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1306 2914 1388 1833 955 601 760 580 853 11190
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 254 1387 181 117 709 814 712 339 91 4604
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1560 4301 1569 1950 1664 1415 1472 919 944 15794