Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PULAU BIRANDANG PULAU RAMBAI KAMPAR KOTO PERAMBAHAN SEI PUTIH DELI MAKMUR SUNGAITARAP TANJUNGBUNGO SAWAHBARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1782 1247 1333 1740 292 332 503 671 513 8413
  PR 1722 1218 1238 1711 277 323 518 691 493 8191
  JML 3504 2465 2571 3451 569 655 1021 1362 1006 16604
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 3 17 0 0 0 0 0 0 21
  PR 0 8 10 0 0 0 0 0 0 18
  JML 1 11 27 0 0 0 0 0 0 39
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 4 0 0 6 0 0 0 10
  PR 0 0 3 0 0 5 0 0 0 8
  JML 0 0 7 0 0 11 0 0 0 18
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 31 22 17 16 2 5 3 48 10 154
  PR 34 23 10 11 2 2 3 46 15 146
  JML 65 45 27 27 4 7 6 94 25 300
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1814 1272 1371 1756 294 343 506 719 523 8598
  PR 1756 1249 1261 1722 279 330 521 737 508 8363
  JML 3570 2521 2632 3478 573 673 1027 1456 1031 16961
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1146 661 1033 1080 207 244 457 531 335 5694
  PR 1260 729 959 1261 216 235 476 567 362 6065
  JML 2406 1390 1992 2341 423 479 933 1098 697 11759
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 3 17 0 0 0 0 0 0 21
  PR 0 8 10 0 0 0 0 0 0 18
  JML 1 11 27 0 0 0 0 0 0 39
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
  JML 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 31 22 0 16 2 5 3 48 10 137
  PR 34 23 0 11 2 2 3 46 15 136
  JML 65 45 0 27 4 7 6 94 25 273
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1178 686 1050 1096 209 252 460 579 345 5855
  PR 1294 760 969 1272 218 240 479 613 377 6222
  JML 2472 1446 2019 2368 427 492 939 1192 722 12077

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PULAU BIRANDANG PULAU RAMBAI KAMPAR KOTO PERAMBAHAN SEI PUTIH DELI MAKMUR SUNGAITARAP TANJUNGBUNGO SAWAHBARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3585 2526 2635 3527 583 669 1044 1395 1029 16993
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 2 0 0 0 0 0 4 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1113 1078 616 1159 156 177 105 199 307 4910
4 Jumlah surat suara digunakan 2472 1446 2019 2368 427 492 939 1192 722 12077
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PULAU BIRANDANG PULAU RAMBAI KAMPAR KOTO PERAMBAHAN SEI PUTIH DELI MAKMUR SUNGAITARAP TANJUNGBUNGO SAWAHBARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2465 1442 2000 2355 425 488 931 1168 719 11993
2 Jumlah Suara tidak sah 7 4 19 13 2 4 8 24 3 84
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2472 1446 2019 2368 427 492 939 1192 722 12077

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PULAU BIRANDANG PULAU RAMBAI KAMPAR KOTO PERAMBAHAN SEI PUTIH DELI MAKMUR SUNGAITARAP TANJUNGBUNGO SAWAHBARU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2003 1254 1535 1921 230 325 865 1074 612 9819
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 462 188 465 434 195 163 66 94 107 2174
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2465 1442 2000 2355 425 488 931 1168 719 11993