Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SIMPANG KELAYANG BUKIT SELANJUT SUNGAI KUNING BENIO PASIR BERINGIN SUNGAI GOLANG SUNGAI PASIR PUTIH TANJUNG BELUDU SUNGAI BANYAK IKAN DUSUN TUA BONGKAL MALANG TELUK SEJUAH PELANGKO POLAK PISANG SIMPANG KOTA MEDAN KOTA MEDAN PULAU SENGKILO DUSUN TUA PELANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 746 440 597 146 330 510 800 490 258 733 277 502 389 562 818 892 408 8898
  PR 750 446 543 148 296 503 830 506 264 705 275 518 369 541 847 833 423 8797
  JML 1496 886 1140 294 626 1013 1630 996 522 1438 552 1020 758 1103 1665 1725 831 17695
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 4 2 0 0 0 0 0 7 1 0 6 0 3 0 4 5 35
  PR 5 7 3 0 0 0 0 0 6 1 0 6 0 1 0 7 7 43
  JML 8 11 5 0 0 0 0 0 13 2 0 12 0 4 0 11 12 78
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 8 4 5 3 0 3 18 6 0 19 8 3 0 4 6 2 1 90
  PR 5 1 7 0 0 8 14 11 0 8 3 4 0 5 4 2 1 73
  JML 13 5 12 3 0 11 32 17 0 27 11 7 0 9 10 4 2 163
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 757 448 604 149 330 513 818 496 265 753 285 511 389 569 824 898 414 9023
  PR 760 454 553 148 296 511 844 517 270 714 278 528 369 547 851 842 431 8913
  JML 1517 902 1157 297 626 1024 1662 1013 535 1467 563 1039 758 1116 1675 1740 845 17936
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 405 284 318 93 195 384 540 348 204 500 165 325 263 382 406 497 249 5558
  PR 422 292 293 91 187 394 556 346 160 487 177 342 259 375 445 552 264 5642
  JML 827 576 611 184 382 778 1096 694 364 987 342 667 522 757 851 1049 513 11200
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 4 2 0 0 0 0 0 7 1 0 6 0 3 0 4 5 35
  PR 5 7 3 0 0 0 0 0 6 1 0 6 0 1 0 7 7 43
  JML 8 11 5 0 0 0 0 0 13 2 0 12 0 4 0 11 12 78
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 8 4 5 3 0 3 18 6 0 19 8 3 0 4 6 2 1 90
  PR 5 1 7 0 0 8 14 11 0 8 3 4 0 5 4 2 1 73
  JML 13 5 12 3 0 11 32 17 0 27 11 7 0 9 10 4 2 163
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 416 292 325 96 195 387 558 354 211 520 173 334 263 389 412 503 255 5683
  PR 432 300 303 91 187 402 570 357 166 496 180 352 259 381 449 561 272 5758
  JML 848 592 628 187 382 789 1128 711 377 1016 353 686 522 770 861 1064 527 11441

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SIMPANG KELAYANG BUKIT SELANJUT SUNGAI KUNING BENIO PASIR BERINGIN SUNGAI GOLANG SUNGAI PASIR PUTIH TANJUNG BELUDU SUNGAI BANYAK IKAN DUSUN TUA BONGKAL MALANG TELUK SEJUAH PELANGKO POLAK PISANG SIMPANG KOTA MEDAN KOTA MEDAN PULAU SENGKILO DUSUN TUA PELANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1527 898 1166 300 638 1024 1664 1015 532 1468 563 1041 774 1125 1699 1754 846 18034
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 28
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 679 306 524 113 256 235 535 304 155 452 210 355 252 354 838 690 307 6565
4 Jumlah surat suara digunakan 848 592 628 187 382 789 1128 711 377 1016 353 686 522 770 861 1064 527 11441
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SIMPANG KELAYANG BUKIT SELANJUT SUNGAI KUNING BENIO PASIR BERINGIN SUNGAI GOLANG SUNGAI PASIR PUTIH TANJUNG BELUDU SUNGAI BANYAK IKAN DUSUN TUA BONGKAL MALANG TELUK SEJUAH PELANGKO POLAK PISANG SIMPANG KOTA MEDAN KOTA MEDAN PULAU SENGKILO DUSUN TUA PELANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 840 583 625 184 376 780 1121 709 373 1000 349 682 519 765 858 1055 521 11340
2 Jumlah Suara tidak sah 8 9 3 3 6 9 7 2 4 16 4 4 3 5 3 9 6 101
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 848 592 628 187 382 789 1128 711 377 1016 353 686 522 770 861 1064 527 11441

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SIMPANG KELAYANG BUKIT SELANJUT SUNGAI KUNING BENIO PASIR BERINGIN SUNGAI GOLANG SUNGAI PASIR PUTIH TANJUNG BELUDU SUNGAI BANYAK IKAN DUSUN TUA BONGKAL MALANG TELUK SEJUAH PELANGKO POLAK PISANG SIMPANG KOTA MEDAN KOTA MEDAN PULAU SENGKILO DUSUN TUA PELANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 441 242 261 135 126 332 496 323 109 425 95 179 332 236 572 506 214 5024
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 399 341 364 49 250 448 625 386 264 575 254 503 187 529 286 549 307 6316
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 840 583 625 184 376 780 1121 709 373 1000 349 682 519 765 858 1055 521 11340