Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PERANAP BATU RIJAL BARAT KATIPO PURA PANDAN WANGI SERAI WANGI PAUH RANAP SEMELINANG DARAT BATURIJAL HULU GUMANTI SEMELINANG TEBING BATURIJAL HILIR SETAKO RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3364 404 272 689 502 2656 830 1048 702 941 786 322 12516
  PR 3334 386 256 667 485 2290 833 1151 734 878 815 291 12120
  JML 6698 790 528 1356 987 4946 1663 2199 1436 1819 1601 613 24636
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 156 0 0 24 4 74 13 2 0 20 10 3 306
  PR 141 0 0 18 3 43 16 1 0 14 7 3 246
  JML 297 0 0 42 7 117 29 3 0 34 17 6 552
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3520 404 272 713 506 2730 843 1050 702 961 796 325 12822
  PR 3476 386 256 685 488 2333 849 1152 734 892 822 294 12367
  JML 6996 790 528 1398 994 5063 1692 2202 1436 1853 1618 619 25189
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1209 201 155 414 262 1595 419 285 355 607 316 148 5966
  PR 1231 250 158 426 279 1376 409 325 377 607 351 167 5956
  JML 2440 451 313 840 541 2971 828 610 732 1214 667 315 11922
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 156 0 0 24 4 74 13 2 0 20 10 3 306
  PR 141 0 0 18 3 43 16 1 0 14 7 3 246
  JML 297 0 0 42 7 117 29 3 0 34 17 6 552
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1365 201 155 438 266 1669 432 287 355 627 326 151 6272
  PR 1373 250 158 444 282 1419 425 326 377 621 358 170 6203
  JML 2738 451 313 882 548 3088 857 613 732 1248 684 321 12475

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PERANAP BATU RIJAL BARAT KATIPO PURA PANDAN WANGI SERAI WANGI PAUH RANAP SEMELINANG DARAT BATURIJAL HULU GUMANTI SEMELINANG TEBING BATURIJAL HILIR SETAKO RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 6666 808 541 1381 1007 5049 1682 2245 1467 1860 1630 624 24960
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 3928 357 228 499 459 1958 825 1632 735 612 942 303 12478
4 Jumlah surat suara digunakan 2738 451 313 882 548 3088 857 613 732 1248 684 321 12475
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PERANAP BATU RIJAL BARAT KATIPO PURA PANDAN WANGI SERAI WANGI PAUH RANAP SEMELINANG DARAT BATURIJAL HULU GUMANTI SEMELINANG TEBING BATURIJAL HILIR SETAKO RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2727 445 313 877 544 3070 855 613 727 1241 683 318 12413
2 Jumlah Suara tidak sah 11 6 0 5 4 18 2 0 5 7 1 3 62
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2738 451 313 882 548 3088 857 613 732 1248 684 321 12475

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PERANAP BATU RIJAL BARAT KATIPO PURA PANDAN WANGI SERAI WANGI PAUH RANAP SEMELINANG DARAT BATURIJAL HULU GUMANTI SEMELINANG TEBING BATURIJAL HILIR SETAKO RAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1653 239 100 274 187 822 249 271 371 564 298 109 5137
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1074 206 213 603 357 2248 606 342 356 677 385 209 7276
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2727 445 313 877 544 3070 855 613 727 1241 683 318 12413