Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PANGKALAN KASAI SIBABAT PETALA BUMI TITIAN RESAK BULUH RAMPAI BUKIT MERANTI PAYA RUMBAI SERESAM BELIGAN KELESA BANDAR PADANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3706 1057 1169 1813 1756 1237 634 1015 472 2908 632 16399
  PR 3476 934 1066 1749 1757 1130 542 935 449 2327 577 14942
  JML 7182 1991 2235 3562 3513 2367 1176 1950 921 5235 1209 31341
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 54 4 4 0 0 0 1 4 7 60 4 138
  PR 37 7 1 0 0 0 0 5 7 14 8 79
  JML 91 11 5 0 0 0 1 9 14 74 12 217
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 432 26 39 44 28 18 40 21 0 141 10 799
  PR 353 25 43 39 23 16 42 21 0 115 11 688
  JML 785 51 82 83 51 34 82 42 0 256 21 1487
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 4192 1087 1212 1857 1784 1255 675 1040 479 3109 646 17336
  PR 3866 966 1110 1788 1780 1146 584 961 456 2456 596 15709
  JML 8058 2053 2322 3645 3564 2401 1259 2001 935 5565 1242 33045
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 2209 776 831 1307 1299 740 366 722 333 1434 399 10416
  PR 2079 698 780 1306 1330 688 305 705 320 1136 380 9727
  JML 4288 1474 1611 2613 2629 1428 671 1427 653 2570 779 20143
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 54 4 4 0 0 0 1 4 7 60 4 138
  PR 37 7 1 0 0 0 0 5 7 14 8 79
  JML 91 11 5 0 0 0 1 9 14 74 12 217
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 432 26 39 44 28 18 40 21 0 141 10 799
  PR 353 25 43 39 23 16 42 21 0 115 11 688
  JML 785 51 82 83 51 34 82 42 0 256 21 1487
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 2695 806 874 1351 1327 758 407 747 340 1635 413 11353
  PR 2469 730 824 1345 1353 704 347 731 327 1265 399 10494
  JML 5164 1536 1698 2696 2680 1462 754 1478 667 2900 812 21847

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PANGKALAN KASAI SIBABAT PETALA BUMI TITIAN RESAK BULUH RAMPAI BUKIT MERANTI PAYA RUMBAI SERESAM BELIGAN KELESA BANDAR PADANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 7346 2033 2280 3632 3588 2414 1200 1990 940 5343 1234 32000
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 3 0 20 0 0 0 0 20 2 0 0 45
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 2179 497 562 936 908 952 446 492 271 2443 422 10108
4 Jumlah surat suara digunakan 5164 1536 1698 2696 2680 1462 754 1478 667 2900 812 21847
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PANGKALAN KASAI SIBABAT PETALA BUMI TITIAN RESAK BULUH RAMPAI BUKIT MERANTI PAYA RUMBAI SERESAM BELIGAN KELESA BANDAR PADANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 5116 1527 1691 2674 2672 1456 748 1467 656 2877 799 21683
2 Jumlah Suara tidak sah 48 9 7 22 8 6 6 11 11 23 13 164
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 5164 1536 1698 2696 2680 1462 754 1478 667 2900 812 21847

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PANGKALAN KASAI SIBABAT PETALA BUMI TITIAN RESAK BULUH RAMPAI BUKIT MERANTI PAYA RUMBAI SERESAM BELIGAN KELESA BANDAR PADANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2120 666 701 1377 1052 421 276 674 287 1390 339 9303
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2996 861 990 1297 1620 1035 472 793 369 1487 460 12380
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 5116 1527 1691 2674 2672 1456 748 1467 656 2877 799 21683