Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih ANAK TALANG PUNTI ANAI PETALING JAYA CENAKU KECIL ALIM AUR CINA LAHAI KEMUNING KEPAYANG SARI BATU PAPAN TALANG MULYA TALANG BERSEMI BUKIT LINGKAR BUKIT LIPAI KUALA GADING KUALA KILAN KERUBUNG JAYA PEJANGKI PEMATANG MANGGIS SIPANG SANGLAP Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 744 225 462 401 630 760 545 928 291 1184 565 1041 1235 903 397 1188 319 348 220 162 12548
  PR 717 236 427 383 540 783 515 813 275 1048 495 1005 1169 852 405 1160 228 335 212 154 11752
  JML 1461 461 889 784 1170 1543 1060 1741 566 2232 1060 2046 2404 1755 802 2348 547 683 432 316 24300
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 11
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
  JML 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 14
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 43 7 3 0 18 18 4 36 0 56 0 41 46 15 13 35 0 0 11 0 346
  PR 49 7 6 0 11 14 2 24 0 48 0 46 41 14 11 30 0 2 7 0 312
  JML 92 14 9 0 29 32 6 60 0 104 0 87 87 29 24 65 0 2 18 0 658
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 787 232 465 401 649 778 549 964 295 1240 565 1082 1281 918 410 1223 324 348 231 163 12905
  PR 766 243 433 383 551 797 517 837 277 1096 495 1051 1210 866 416 1190 229 337 219 154 12067
  JML 1553 475 898 784 1200 1575 1066 1801 572 2336 1060 2133 2491 1784 826 2413 553 685 450 317 24972
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 387 167 374 229 505 441 367 728 204 760 405 777 834 689 258 726 207 290 137 119 8604
  PR 348 166 331 201 430 443 340 638 206 661 371 750 808 667 252 693 155 271 137 100 7968
  JML 735 333 705 430 935 884 707 1366 410 1421 776 1527 1642 1356 510 1419 362 561 274 219 16572
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 11
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
  JML 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 14
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 43 7 3 0 18 18 4 36 0 56 0 41 46 15 13 35 0 0 11 0 346
  PR 49 7 6 0 11 14 2 24 0 48 0 46 41 14 11 30 0 2 7 0 312
  JML 92 14 9 0 29 32 6 60 0 104 0 87 87 29 24 65 0 2 18 0 658
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 430 174 377 229 524 459 371 764 208 816 405 818 880 704 271 761 212 290 148 120 8961
  PR 397 173 337 201 441 457 342 662 208 709 371 796 849 681 263 723 156 273 144 100 8283
  JML 827 347 714 430 965 916 713 1426 416 1525 776 1614 1729 1385 534 1484 368 563 292 220 17244

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara ANAK TALANG PUNTI ANAI PETALING JAYA CENAKU KECIL ALIM AUR CINA LAHAI KEMUNING KEPAYANG SARI BATU PAPAN TALANG MULYA TALANG BERSEMI BUKIT LINGKAR BUKIT LIPAI KUALA GADING KUALA KILAN KERUBUNG JAYA PEJANGKI PEMATANG MANGGIS SIPANG SANGLAP Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1490 471 908 801 1194 1574 1082 1776 579 2278 1078 2089 2454 1807 818 2394 558 697 441 322 24811
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 663 124 194 370 229 658 369 350 163 753 302 475 723 422 283 910 190 134 149 102 7563
4 Jumlah surat suara digunakan 827 347 714 430 965 916 713 1426 416 1525 776 1614 1729 1385 534 1484 368 563 292 220 17244
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah ANAK TALANG PUNTI ANAI PETALING JAYA CENAKU KECIL ALIM AUR CINA LAHAI KEMUNING KEPAYANG SARI BATU PAPAN TALANG MULYA TALANG BERSEMI BUKIT LINGKAR BUKIT LIPAI KUALA GADING KUALA KILAN KERUBUNG JAYA PEJANGKI PEMATANG MANGGIS SIPANG SANGLAP Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 823 343 710 429 956 913 707 1413 415 1516 774 1603 1721 1376 533 1476 368 558 288 220 17142
2 Jumlah Suara tidak sah 4 4 4 1 9 3 6 13 1 9 2 11 8 9 1 8 0 5 4 0 102
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 827 347 714 430 965 916 713 1426 416 1525 776 1614 1729 1385 534 1484 368 563 292 220 17244

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ANAK TALANG PUNTI ANAI PETALING JAYA CENAKU KECIL ALIM AUR CINA LAHAI KEMUNING KEPAYANG SARI BATU PAPAN TALANG MULYA TALANG BERSEMI BUKIT LINGKAR BUKIT LIPAI KUALA GADING KUALA KILAN KERUBUNG JAYA PEJANGKI PEMATANG MANGGIS SIPANG SANGLAP
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 152 128 224 121 343 316 125 439 112 456 344 671 679 689 311 558 181 165 118 47 6179
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 671 215 486 308 613 597 582 974 303 1060 430 932 1042 687 222 918 187 393 170 173 10963
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 823 343 710 429 956 913 707 1413 415 1516 774 1603 1721 1376 533 1476 368 558 288 220 17142