Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TAMBAK TELUK SUNGKAI SUKAJADI RAWA ASRI RAWA SEKIP TANJUNG SARI KUALA MULYA PULAU GELANG KUALA CENAKU PULAU JUM'AT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 739 458 396 179 283 548 579 752 684 263 4881
  PR 696 453 370 146 255 469 575 753 677 270 4664
  JML 1435 911 766 325 538 1017 1154 1505 1361 533 9545
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
  PR 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  JML 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 23
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 11 6 0 0 1 5 3 5 1 32
  PR 0 4 5 0 0 1 2 3 3 2 20
  JML 0 15 11 0 0 2 7 6 8 3 52
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 752 469 402 179 283 549 584 755 690 264 4927
  PR 705 457 375 146 255 470 577 756 680 272 4693
  JML 1457 926 777 325 538 1019 1161 1511 1370 536 9620
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 351 255 271 153 234 357 367 354 332 185 2859
  PR 355 266 261 127 214 325 369 426 342 188 2873
  JML 706 521 532 280 448 682 736 780 674 373 5732
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
  PR 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  JML 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 23
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 11 6 0 0 1 5 3 5 1 32
  PR 0 4 5 0 0 1 2 3 3 2 20
  JML 0 15 11 0 0 2 7 6 8 3 52
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 364 266 277 153 234 358 372 357 338 186 2905
  PR 364 270 266 127 214 326 371 429 345 190 2902
  JML 728 536 543 280 448 684 743 786 683 376 5807

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TAMBAK TELUK SUNGKAI SUKAJADI RAWA ASRI RAWA SEKIP TANJUNG SARI KUALA MULYA PULAU GELANG KUALA CENAKU PULAU JUM'AT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1464 938 782 332 550 1041 1176 1533 1387 544 9747
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 736 401 239 52 102 357 433 747 704 168 3939
4 Jumlah surat suara digunakan 728 536 543 280 448 684 743 786 683 376 5807
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TAMBAK TELUK SUNGKAI SUKAJADI RAWA ASRI RAWA SEKIP TANJUNG SARI KUALA MULYA PULAU GELANG KUALA CENAKU PULAU JUM'AT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 725 531 541 279 446 677 735 779 678 374 5765
2 Jumlah Suara tidak sah 3 5 2 1 2 7 8 7 5 2 42
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 728 536 543 280 448 684 743 786 683 376 5807

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TAMBAK TELUK SUNGKAI SUKAJADI RAWA ASRI RAWA SEKIP TANJUNG SARI KUALA MULYA PULAU GELANG KUALA CENAKU PULAU JUM'AT
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 555 278 236 142 184 372 260 426 388 240 3081
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 170 253 305 137 262 305 475 353 290 134 2684
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 725 531 541 279 446 677 735 779 678 374 5765