Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TALANG TUJUH BUAH TANGGA KAMPUNG BUNGA TALANG SUKA MAJU SUNGAI EKOK BUKIT INDAH LUBUK SITARAK PETONGGAN BATU SAWAR TALANG SEI PARIT TALANG SEI LIMAU TALANG GEDABU KELAYANG RIMBA SEMINAI KOTA BARU KUANTAN TENANG TALANG PERIGI TALANG SELANTAI TALANG DURIAN CACAR TALANG PRING JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 476 163 506 70 442 494 739 153 303 350 240 779 253 551 526 463 115 752 719 8094
  PR 393 157 489 68 421 517 757 137 291 349 245 829 249 555 572 504 118 717 647 8015
  JML 869 320 995 138 863 1011 1496 290 594 699 485 1608 502 1106 1098 967 233 1469 1366 16109
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 0 0 2 0 7 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 16
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5
  JML 1 0 0 0 0 0 2 0 10 1 1 0 3 0 0 0 0 1 2 21
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 33 0 14 0 11 0 4 0 1 6 1 5 0 5 6 0 0 13 4 103
  PR 28 0 12 0 10 0 1 0 0 3 0 5 0 3 6 1 0 5 4 78
  JML 61 0 26 0 21 0 5 0 1 9 1 10 0 8 12 1 0 18 8 181
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 510 163 520 70 453 494 745 153 311 357 242 784 255 556 532 463 115 766 724 8213
  PR 421 157 501 68 431 517 758 137 294 352 245 834 250 558 578 505 118 722 652 8098
  JML 931 320 1021 138 884 1011 1503 290 605 709 487 1618 505 1114 1110 968 233 1488 1376 16311
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 194 124 272 59 329 249 313 94 182 182 139 349 158 278 284 140 91 339 502 4278
  PR 165 123 188 17 303 290 335 103 174 156 113 354 137 305 296 104 98 207 435 3903
  JML 359 247 460 76 632 539 648 197 356 338 252 703 295 583 580 244 189 546 937 8181
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 0 2 0 7 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 16
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5
  JML 1 0 0 0 0 0 2 0 10 1 1 0 3 0 0 0 0 1 2 21
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 33 0 14 0 11 0 4 0 1 6 1 5 0 5 6 0 0 13 4 103
  PR 28 0 12 0 10 0 1 0 0 3 0 5 0 3 6 1 0 5 4 78
  JML 61 0 26 0 21 0 5 0 1 9 1 10 0 8 12 1 0 18 8 181
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 228 124 286 59 340 249 319 94 190 189 141 354 160 283 290 140 91 353 507 4397
  PR 193 123 200 17 313 290 336 103 177 159 113 359 138 308 302 105 98 212 440 3986
  JML 421 247 486 76 653 539 655 197 367 348 254 713 298 591 592 245 189 565 947 8383

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TALANG TUJUH BUAH TANGGA KAMPUNG BUNGA TALANG SUKA MAJU SUNGAI EKOK BUKIT INDAH LUBUK SITARAK PETONGGAN BATU SAWAR TALANG SEI PARIT TALANG SEI LIMAU TALANG GEDABU KELAYANG RIMBA SEMINAI KOTA BARU KUANTAN TENANG TALANG PERIGI TALANG SELANTAI TALANG DURIAN CACAR TALANG PRING JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 888 326 1015 141 880 1031 1549 300 607 716 498 1615 512 1128 1120 980 239 1496 1393 16434
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 467 79 529 65 227 492 894 103 240 368 244 902 214 537 528 734 50 931 446 8050
4 Jumlah surat suara digunakan 421 247 486 76 653 539 655 197 367 348 254 713 298 591 592 245 189 565 947 8383
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TALANG TUJUH BUAH TANGGA KAMPUNG BUNGA TALANG SUKA MAJU SUNGAI EKOK BUKIT INDAH LUBUK SITARAK PETONGGAN BATU SAWAR TALANG SEI PARIT TALANG SEI LIMAU TALANG GEDABU KELAYANG RIMBA SEMINAI KOTA BARU KUANTAN TENANG TALANG PERIGI TALANG SELANTAI TALANG DURIAN CACAR TALANG PRING JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 417 245 478 76 650 537 652 193 365 346 250 709 295 582 591 242 186 552 929 8295
2 Jumlah Suara tidak sah 4 2 8 0 3 2 3 4 2 2 4 4 3 9 1 3 3 13 18 88
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 421 247 486 76 653 539 655 197 367 348 254 713 298 591 592 245 189 565 947 8383

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TALANG TUJUH BUAH TANGGA KAMPUNG BUNGA TALANG SUKA MAJU SUNGAI EKOK BUKIT INDAH LUBUK SITARAK PETONGGAN BATU SAWAR TALANG SEI PARIT TALANG SEI LIMAU TALANG GEDABU KELAYANG RIMBA SEMINAI KOTA BARU KUANTAN TENANG TALANG PERIGI TALANG SELANTAI TALANG DURIAN CACAR TALANG PRING JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 91 118 205 12 191 266 273 127 95 62 45 272 83 373 327 64 105 86 169 2964
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 326 127 273 64 459 271 379 66 270 284 205 437 212 209 264 178 81 466 760 5331
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 417 245 478 76 650 537 652 193 365 346 250 709 295 582 591 242 186 552 929 8295