Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SAPAT SUNGAIBULUH TANJUNGLAJAU SUNGAIBELA TELUKDALAM SUNGAIPIYAI PERIGI RAJA TANJUNGMELAYU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1314 789 1035 1471 695 491 788 427 7010
  PR 1221 699 993 1332 607 429 702 345 6328
  JML 2535 1488 2028 2803 1302 920 1490 772 13338
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 31 2 0 1 2 1 21 5 63
  PR 2 1 0 0 1 0 2 0 6
  JML 33 3 0 1 3 1 23 5 69
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 12 10 3 8 3 2 8 0 46
  PR 9 8 0 4 1 1 10 0 33
  JML 21 18 3 12 4 3 18 0 79
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1357 801 1038 1480 700 494 817 432 7119
  PR 1232 708 993 1336 609 430 714 345 6367
  JML 2589 1509 2031 2816 1309 924 1531 777 13486
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 523 305 450 500 404 203 346 227 2958
  PR 525 268 412 544 350 168 367 232 2866
  JML 1048 573 862 1044 754 371 713 459 5824
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 31 2 0 1 2 1 21 5 63
  PR 2 1 0 0 1 0 2 0 6
  JML 33 3 0 1 3 1 23 5 69
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 12 10 3 8 3 2 8 0 46
  PR 9 8 0 4 1 1 10 0 33
  JML 21 18 3 12 4 3 18 0 79
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 566 317 453 509 409 206 375 232 3067
  PR 536 277 412 548 352 169 379 232 2905
  JML 1102 594 865 1057 761 375 754 464 5972

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SAPAT SUNGAIBULUH TANJUNGLAJAU SUNGAIBELA TELUKDALAM SUNGAIPIYAI PERIGI RAJA TANJUNGMELAYU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2579 1521 2069 2858 1331 931 1521 785 13595
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1476 927 1204 1801 570 556 767 321 7622
4 Jumlah surat suara digunakan 1102 594 865 1057 761 375 754 464 5972
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SAPAT SUNGAIBULUH TANJUNGLAJAU SUNGAIBELA TELUKDALAM SUNGAIPIYAI PERIGI RAJA TANJUNGMELAYU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1088 585 853 1040 750 370 744 452 5882
2 Jumlah Suara tidak sah 14 9 12 17 11 5 10 12 90
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1102 594 865 1057 761 375 754 464 5972

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SAPAT SUNGAIBULUH TANJUNGLAJAU SUNGAIBELA TELUKDALAM SUNGAIPIYAI PERIGI RAJA TANJUNGMELAYU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 462 108 342 322 324 194 181 187 2120
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 626 477 511 718 426 176 563 265 3762
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1088 585 853 1040 750 370 744 452 5882