Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TEMBILAHAN KOTA TEMBILAHAN HILIR SEBERANG TEMBILAHAN SUNGAIPERAK SUNGAIBERINGIN PEKAN ARBA SEBERANG TEMBILAHAN BARAT SEBERANG TEMBILAHAN SELATAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 9611 6554 1538 1474 3885 3401 652 492 27607
  PR 9745 6191 1418 1227 3937 3306 593 467 26884
  JML 19356 12745 2956 2701 7822 6707 1245 959 54491
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 24 91 0 3 6 173 4 0 301
  PR 27 18 0 2 9 148 0 0 204
  JML 51 109 0 5 15 321 4 0 505
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 398 174 17 37 116 0 1 0 743
  PR 382 169 4 18 117 0 0 0 690
  JML 780 343 21 55 233 0 1 0 1433
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 10033 6819 1555 1514 4007 3574 657 492 28651
  PR 10154 6378 1422 1247 4063 3454 593 467 27778
  JML 20187 13197 2977 2761 8070 7028 1250 959 56429
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 5085 3685 910 791 2140 1819 387 347 15164
  PR 5393 3464 924 758 2074 1912 304 357 15186
  JML 10478 7149 1834 1549 4214 3731 691 704 30350
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 24 91 0 3 6 173 4 0 301
  PR 27 18 0 2 9 148 0 0 204
  JML 51 109 0 5 15 321 4 0 505
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 398 173 17 37 116 0 1 0 742
  PR 382 169 4 18 117 0 0 0 690
  JML 780 342 21 55 233 0 1 0 1432
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 5507 3949 927 831 2262 1992 392 347 16207
  PR 5802 3651 928 778 2200 2060 304 357 16080
  JML 11309 7600 1855 1609 4462 4052 696 704 32287

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TEMBILAHAN KOTA TEMBILAHAN HILIR SEBERANG TEMBILAHAN SUNGAIPERAK SUNGAIBERINGIN PEKAN ARBA SEBERANG TEMBILAHAN BARAT SEBERANG TEMBILAHAN SELATAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 19813 13131 3018 2757 7987 6833 1278 979 55796
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 10 13 0 0 0 2 0 0 25
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 8494 5518 1163 1148 3525 2779 582 275 23484
4 Jumlah surat suara digunakan 11309 7600 1855 1609 4462 4052 696 704 32287
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TEMBILAHAN KOTA TEMBILAHAN HILIR SEBERANG TEMBILAHAN SUNGAIPERAK SUNGAIBERINGIN PEKAN ARBA SEBERANG TEMBILAHAN BARAT SEBERANG TEMBILAHAN SELATAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 11202 7515 1827 1585 4425 4004 683 695 31936
2 Jumlah Suara tidak sah 107 85 28 24 37 48 13 9 351
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 11309 7600 1855 1609 4462 4052 696 704 32287

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TEMBILAHAN KOTA TEMBILAHAN HILIR SEBERANG TEMBILAHAN SUNGAIPERAK SUNGAIBERINGIN PEKAN ARBA SEBERANG TEMBILAHAN BARAT SEBERANG TEMBILAHAN SELATAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 6034 3938 733 856 2698 2253 156 114 16782
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 5168 3577 1094 729 1727 1751 527 581 15154
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 11202 7515 1827 1585 4425 4004 683 695 31936