Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3131 1481 1377 1374 1101 1250 776 523 814 11827
  PR 2999 1433 1254 1296 1032 1054 698 490 775 11031
  JML 6130 2914 2631 2670 2133 2304 1474 1013 1589 22858
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 6 0 0 0 0 0 0 1 1 8
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 6 0 0 0 0 0 0 1 1 8
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 52 3 9 2 3 27 0 1 8 105
  PR 36 0 6 2 4 17 0 0 1 66
  JML 88 3 15 4 7 44 0 1 9 171
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3189 1484 1386 1376 1104 1277 776 525 823 11940
  PR 3035 1433 1260 1298 1036 1071 698 490 776 11097
  JML 6224 2917 2646 2674 2140 2348 1474 1015 1599 23037
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1812 737 758 698 625 864 577 264 444 6779
  PR 1788 762 729 657 556 759 555 206 406 6418
  JML 3600 1499 1487 1355 1181 1623 1132 470 850 13197
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 6 0 0 0 0 0 0 1 1 8
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 6 0 0 0 0 0 0 1 1 8
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 50 3 9 2 3 27 0 1 8 103
  PR 32 0 6 2 4 17 0 0 1 62
  JML 82 3 15 4 7 44 0 1 9 165
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1868 740 767 700 628 891 577 266 453 6890
  PR 1820 762 735 659 560 776 555 206 407 6480
  JML 3688 1502 1502 1359 1188 1667 1132 472 860 13370

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 6255 2971 2687 2718 2166 2351 1506 1034 1621 23309
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 2567 1469 1185 1359 978 684 373 562 761 9938
4 Jumlah surat suara digunakan 3688 1502 1502 1359 1188 1667 1132 472 860 13370
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3646 1474 1485 1345 1172 1645 1123 463 842 13195
2 Jumlah Suara tidak sah 42 28 17 14 16 22 9 9 18 175
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3688 1502 1502 1359 1188 1667 1132 472 860 13370

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1857 861 626 589 494 678 427 276 313 6121
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1789 613 859 756 678 967 696 187 529 7074
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3646 1474 1485 1345 1172 1645 1123 463 842 13195