Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TELUKPINANG KELUMPANG HARAPAN MAKMUR TANJUNGHARAPAN RAMBAIAN TELUKTUASAN SUNGAIILIRAN SUNGAIEMPAT TELUKSUNGKA TELUKPANTAIAN KUALA GAUNG IDAMAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3341 559 176 418 589 318 480 867 579 654 570 356 8907
  PR 3158 463 157 370 498 283 479 820 539 625 507 326 8225
  JML 6499 1022 333 788 1087 601 959 1687 1118 1279 1077 682 17132
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 4 0 0 1 1 0 0 4 0 4 3 0 17
  PR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
  JML 5 0 0 2 1 0 0 4 0 6 3 0 21
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 24 2 0 0 4 1 11 28 2 3 1 0 76
  PR 23 4 0 0 2 1 11 31 6 4 5 0 87
  JML 47 6 0 0 6 2 22 59 8 7 6 0 163
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3369 561 176 419 594 319 491 899 581 661 574 356 9000
  PR 3182 467 157 371 500 284 490 851 545 631 512 326 8316
  JML 6551 1028 333 790 1094 603 981 1750 1126 1292 1086 682 17316
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1494 300 112 206 301 195 274 407 331 382 266 225 4493
  PR 1506 268 101 183 276 184 219 444 323 367 235 221 4327
  JML 3000 568 213 389 577 379 493 851 654 749 501 446 8820
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 4 0 0 1 1 0 0 4 0 4 3 0 17
  PR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
  JML 5 0 0 2 1 0 0 4 0 6 3 0 21
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 24 2 0 0 4 1 11 28 2 3 1 0 76
  PR 23 4 0 0 2 1 11 31 6 4 5 0 87
  JML 47 6 0 0 6 2 22 59 8 7 6 0 163
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1522 302 112 207 306 196 285 439 333 389 270 225 4586
  PR 1530 272 101 184 278 185 230 475 329 373 240 221 4418
  JML 3052 574 213 391 584 381 515 914 662 762 510 446 9004

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TELUKPINANG KELUMPANG HARAPAN MAKMUR TANJUNGHARAPAN RAMBAIAN TELUKTUASAN SUNGAIILIRAN SUNGAIEMPAT TELUKSUNGKA TELUKPANTAIAN KUALA GAUNG IDAMAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 6635 1045 340 806 1105 616 978 1720 1140 1305 1114 701 17505
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 3582 471 127 415 521 234 463 806 478 543 604 255 8499
4 Jumlah surat suara digunakan 3052 574 213 391 584 381 515 914 662 762 510 446 9004
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TELUKPINANG KELUMPANG HARAPAN MAKMUR TANJUNGHARAPAN RAMBAIAN TELUKTUASAN SUNGAIILIRAN SUNGAIEMPAT TELUKSUNGKA TELUKPANTAIAN KUALA GAUNG IDAMAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3025 565 209 383 571 375 512 902 659 753 502 438 8894
2 Jumlah Suara tidak sah 27 9 4 8 13 6 3 12 3 9 8 8 110
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3052 574 213 391 584 381 515 914 662 762 510 446 9004

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TELUKPINANG KELUMPANG HARAPAN MAKMUR TANJUNGHARAPAN RAMBAIAN TELUKTUASAN SUNGAIILIRAN SUNGAIEMPAT TELUKSUNGKA TELUKPANTAIAN KUALA GAUNG IDAMAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1259 187 77 146 172 230 232 380 203 421 203 217 3727
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1766 378 132 237 399 145 280 522 456 332 299 221 5167
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3025 565 209 383 571 375 512 902 659 753 502 438 8894