Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KHAIRIAH MANDAH CAHAYA BARU BIDARI TANJUNG DATUK SURAYA MANDIRI BELARAS BARAT BOLAK RAYA BATANG SARI BANTAYAN BEKAWAN BATANG TUMU BAKAU ACEH PELANDUK IGAL BENTE BELARAS PULAUCAWAN SEPAKAT JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1475 1075 486 408 801 374 424 892 1000 1257 747 1095 1800 2318 994 235 687 16068
  PR 1563 947 455 409 704 326 410 845 913 1220 700 1011 1762 1922 958 185 632 14962
  JML 3038 2022 941 817 1505 700 834 1737 1913 2477 1447 2106 3562 4240 1952 420 1319 31030
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 3 0 8 1 0 0 9 2 1 6 5 5 0 0 0 1 41
  PR 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 3 1 3 0 0 0 0 12
  JML 0 3 0 10 1 0 0 11 3 1 9 6 8 0 0 0 1 53
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 27 0 2 0 1 0 0 4 1 1 3 2 7 10 7 6 2 73
  PR 19 0 0 0 2 0 0 4 1 1 1 2 4 2 6 19 0 61
  JML 46 0 2 0 3 0 0 8 2 2 4 4 11 12 13 25 2 134
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1502 1078 488 416 803 374 424 905 1003 1259 756 1102 1812 2328 1001 241 690 16182
  PR 1582 947 455 411 706 326 410 851 915 1221 704 1014 1769 1924 964 204 632 15035
  JML 3084 2025 943 827 1509 700 834 1756 1918 2480 1460 2116 3581 4252 1965 445 1322 31217
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 659 505 285 184 469 202 201 532 601 617 362 538 850 1123 487 108 332 8055
  PR 647 425 237 170 383 190 163 444 487 618 321 502 801 1015 422 100 267 7192
  JML 1306 930 522 354 852 392 364 976 1088 1235 683 1040 1651 2138 909 208 599 15247
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 3 0 8 1 0 0 9 2 1 6 5 5 0 0 0 1 41
  PR 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 1 3 0 0 0 0 10
  JML 0 3 0 10 1 0 0 9 3 1 9 6 8 0 0 0 1 51
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 27 0 2 0 1 0 0 4 1 1 3 0 7 10 7 6 2 71
  PR 19 0 0 0 2 0 0 4 0 1 1 2 4 2 6 10 0 51
  JML 46 0 2 0 3 0 0 8 1 2 4 2 11 12 13 16 2 122
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 686 508 287 192 471 202 201 545 604 619 371 543 862 1133 494 114 335 8167
  PR 666 425 237 172 385 190 163 448 488 619 325 505 808 1017 428 110 267 7253
  JML 1352 933 524 364 856 392 364 993 1092 1238 696 1048 1670 2150 922 224 602 15420

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KHAIRIAH MANDAH CAHAYA BARU BIDARI TANJUNG DATUK SURAYA MANDIRI BELARAS BARAT BOLAK RAYA BATANG SARI BANTAYAN BEKAWAN BATANG TUMU BAKAU ACEH PELANDUK IGAL BENTE BELARAS PULAUCAWAN SEPAKAT JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3105 2051 958 834 1531 718 852 1776 1956 2522 1476 2148 3639 4323 1995 428 1348 31660
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1753 1118 428 470 675 326 488 783 864 1284 780 1100 1969 2173 1073 204 746 16234
4 Jumlah surat suara digunakan 1352 933 524 364 856 392 364 993 1092 1238 696 1048 1670 2150 922 224 602 15420
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KHAIRIAH MANDAH CAHAYA BARU BIDARI TANJUNG DATUK SURAYA MANDIRI BELARAS BARAT BOLAK RAYA BATANG SARI BANTAYAN BEKAWAN BATANG TUMU BAKAU ACEH PELANDUK IGAL BENTE BELARAS PULAUCAWAN SEPAKAT JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1321 909 521 359 820 381 351 973 1072 1218 678 1016 1644 2114 906 221 593 15097
2 Jumlah Suara tidak sah 31 24 3 5 36 11 13 20 20 20 18 32 26 36 16 3 9 323
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1352 933 524 364 856 392 364 993 1092 1238 696 1048 1670 2150 922 224 602 15420

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KHAIRIAH MANDAH CAHAYA BARU BIDARI TANJUNG DATUK SURAYA MANDIRI BELARAS BARAT BOLAK RAYA BATANG SARI BANTAYAN BEKAWAN BATANG TUMU BAKAU ACEH PELANDUK IGAL BENTE BELARAS PULAUCAWAN SEPAKAT JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 583 432 128 97 293 115 118 310 552 440 318 341 720 694 385 174 331 6031
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 738 477 393 262 527 266 233 663 520 778 360 675 924 1420 521 47 262 9066
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1321 909 521 359 820 381 351 973 1072 1218 678 1016 1644 2114 906 221 593 15097