Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TEGARAJA BANDAR SRI GEMILANG AMAL BAKTI SUNGAITERITIP TANJUNGRAJA AIR TAWAR SARI MULIA PENJURU SUNGAISIMBAR KUALA SELAT MAKMUR JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 5969 1179 734 640 1212 4391 438 1603 955 1169 672 18962
  PR 5774 1083 625 548 1068 3144 294 1367 801 982 575 16261
  JML 11743 2262 1359 1188 2280 7535 732 2970 1756 2151 1247 35223
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 3 0 1 0 4 5 3 0 0 0 19
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  JML 3 3 0 1 0 5 5 3 0 0 0 20
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 331 35 0 0 4 53 3 3 8 12 0 449
  PR 188 27 0 0 1 35 1 1 1 6 0 260
  JML 519 62 0 0 5 88 4 4 9 18 0 709
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 6303 1220 734 641 1216 4448 446 1609 963 1181 672 19433
  PR 5962 1110 625 548 1069 3180 295 1368 802 988 575 16522
  JML 12265 2330 1359 1189 2285 7628 741 2977 1765 2169 1247 35955
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 2636 368 375 444 715 1870 273 852 384 551 384 8852
  PR 2784 375 308 407 611 1524 186 726 301 434 353 8009
  JML 5420 743 683 851 1326 3394 459 1578 685 985 737 16861
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 3 0 1 0 4 5 3 0 0 0 19
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  JML 3 3 0 1 0 5 5 3 0 0 0 20
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 331 35 0 0 4 53 3 3 8 12 0 449
  PR 188 27 0 0 1 35 1 1 1 6 0 260
  JML 519 62 0 0 5 88 4 4 9 18 0 709
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 2970 406 375 445 719 1927 281 858 392 563 384 9320
  PR 2972 402 308 407 612 1560 187 727 302 440 353 8270
  JML 5942 808 683 852 1331 3487 468 1585 694 1003 737 17590

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TEGARAJA BANDAR SRI GEMILANG AMAL BAKTI SUNGAITERITIP TANJUNGRAJA AIR TAWAR SARI MULIA PENJURU SUNGAISIMBAR KUALA SELAT MAKMUR JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 11971 2312 1384 1215 2327 7682 747 3152 1690 2198 1270 35948
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 39 3 0 2 0 0 1 0 0 0 2 47
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 5990 1501 701 361 996 4195 278 1567 996 1195 531 18311
4 Jumlah surat suara digunakan 5942 808 683 852 1331 3487 468 1585 694 1003 737 17590
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TEGARAJA BANDAR SRI GEMILANG AMAL BAKTI SUNGAITERITIP TANJUNGRAJA AIR TAWAR SARI MULIA PENJURU SUNGAISIMBAR KUALA SELAT MAKMUR JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 5891 796 666 835 1303 3464 460 1560 689 986 726 17376
2 Jumlah Suara tidak sah 51 12 17 17 28 23 8 25 5 17 11 214
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 5942 808 683 852 1331 3487 468 1585 694 1003 737 17590

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TEGARAJA BANDAR SRI GEMILANG AMAL BAKTI SUNGAITERITIP TANJUNGRAJA AIR TAWAR SARI MULIA PENJURU SUNGAISIMBAR KUALA SELAT MAKMUR JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1904 287 233 265 663 1560 156 485 203 270 122 6148
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 3987 509 433 570 640 1904 304 1075 486 716 604 11228
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 5891 796 666 835 1303 3464 460 1560 689 986 726 17376