Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUNGAIPIRING PASIR EMAS TASIK RAYA GEMILANG JAYA SIALANG JAYA SUNGAIRAWA TANJUNGSIANTAR KUALA SEBATU SUNGAIRAYA SUNGAIJUNJANGAN SUNGAIDUSUN SUNGAILUAR SIMPANG JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1519 295 617 584 285 797 443 1135 429 1356 725 1731 817 10733
  PR 1472 269 553 542 248 732 416 992 417 1139 674 1524 774 9752
  JML 2991 564 1170 1126 533 1529 859 2127 846 2495 1399 3255 1591 20485
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 3 0 13
  PR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 3 0 7
  JML 1 0 0 0 9 0 0 3 0 1 0 6 0 20
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 0 1 4 2 0 15 0 25 0 48 2 98
  PR 2 1 0 2 4 1 0 3 1 23 0 47 3 87
  JML 2 2 0 3 8 3 0 18 1 48 0 95 5 185
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1520 296 617 585 295 799 443 1153 429 1381 725 1782 819 10844
  PR 1474 270 553 544 255 733 416 995 418 1163 674 1574 777 9846
  JML 2994 566 1170 1129 550 1532 859 2148 847 2544 1399 3356 1596 20690
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 697 156 351 303 135 349 243 628 266 694 350 664 372 5208
  PR 695 131 295 270 134 286 225 485 252 619 288 637 423 4740
  JML 1392 287 646 573 269 635 468 1113 518 1313 638 1301 795 9948
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 10
  PR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4
  JML 1 0 0 0 9 0 0 3 0 1 0 0 0 14
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 0 1 4 2 0 13 0 25 0 48 2 96
  PR 2 1 0 2 4 1 0 3 1 23 0 47 3 87
  JML 2 2 0 3 8 3 0 16 1 48 0 95 5 183
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 698 157 351 304 145 351 243 644 266 719 350 712 374 5314
  PR 697 132 295 272 141 287 225 488 253 643 288 684 426 4831
  JML 1395 289 646 576 286 638 468 1132 519 1362 638 1396 800 10145

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUNGAIPIRING PASIR EMAS TASIK RAYA GEMILANG JAYA SIALANG JAYA SUNGAIRAWA TANJUNGSIANTAR KUALA SEBATU SUNGAIRAYA SUNGAIJUNJANGAN SUNGAIDUSUN SUNGAILUAR SIMPANG JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3049 576 1193 1150 545 1568 880 2171 866 2547 1431 3322 1621 20919
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1653 287 547 574 259 930 412 1039 347 1185 793 1925 821 10772
4 Jumlah surat suara digunakan 1395 289 646 576 286 638 468 1132 519 1362 638 1396 800 10145
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUNGAIPIRING PASIR EMAS TASIK RAYA GEMILANG JAYA SIALANG JAYA SUNGAIRAWA TANJUNGSIANTAR KUALA SEBATU SUNGAIRAYA SUNGAIJUNJANGAN SUNGAIDUSUN SUNGAILUAR SIMPANG JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1377 285 637 573 282 607 465 1116 513 1326 629 1387 782 9979
2 Jumlah Suara tidak sah 18 4 9 3 4 31 3 16 6 36 9 9 18 166
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1395 289 646 576 286 638 468 1132 519 1362 638 1396 800 10145

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUNGAIPIRING PASIR EMAS TASIK RAYA GEMILANG JAYA SIALANG JAYA SUNGAIRAWA TANJUNGSIANTAR KUALA SEBATU SUNGAIRAYA SUNGAIJUNJANGAN SUNGAIDUSUN SUNGAILUAR SIMPANG JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 702 51 293 395 158 364 138 422 257 674 350 950 567 5321
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 675 234 344 178 124 243 327 694 256 652 279 437 215 4658
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1377 285 637 573 282 607 465 1116 513 1326 629 1387 782 9979