Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih ROTAN SEMELUR TERUSAN BERINGIN JAYA TELUKBUNIAN BAGAN JAYA CATUR KARYA SAKA PALAS JAYA INTAN MULIA JAYA TEGAL REJO WONOSARI PINANG JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA GAUNG REJO JAYA TANJUNGSIMPANG SIMPANG KATEMAN PELANGIRAN HIDAYAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2508 562 781 162 96 326 247 189 333 197 264 327 8055 1571 1667 517 17802
  PR 2119 486 674 149 80 288 239 168 297 174 250 309 4975 1408 1469 472 13557
  JML 4627 1048 1455 311 176 614 486 357 630 371 514 636 13030 2979 3136 989 31359
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 152 0 2 0 157
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 0 0 0 38
  JML 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 188 0 2 0 195
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 270 0 0 0 1 0 0 0 0 4 6 7 493 0 32 0 813
  PR 125 0 0 0 8 0 0 0 0 3 8 3 207 0 18 0 372
  JML 395 0 0 0 9 0 0 0 0 7 14 10 700 0 50 0 1185
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2778 563 782 162 97 326 247 189 334 201 270 334 8700 1571 1701 517 18772
  PR 2244 486 675 149 88 288 239 168 298 177 258 312 5218 1408 1487 472 13967
  JML 5022 1049 1457 311 185 614 486 357 632 378 528 646 13918 2979 3188 989 32739
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1371 324 472 95 74 186 188 139 207 121 182 222 4046 987 884 375 9873
  PR 1042 293 418 67 61 164 173 130 176 122 183 200 2346 784 742 323 7224
  JML 2413 617 890 162 135 350 361 269 383 243 365 422 6392 1771 1626 698 17097
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 152 0 2 0 157
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 0 0 0 38
  JML 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 188 0 2 0 195
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 270 0 0 0 1 0 0 0 0 4 6 7 493 0 32 0 813
  PR 125 0 0 0 8 0 0 0 0 3 8 3 207 0 18 0 372
  JML 395 0 0 0 9 0 0 0 0 7 14 10 700 0 50 0 1185
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1641 325 473 95 75 186 188 139 208 125 188 229 4691 987 918 375 10843
  PR 1167 293 419 67 69 164 173 130 177 125 191 203 2589 784 760 323 7634
  JML 2808 618 892 162 144 350 361 269 385 250 379 432 7280 1771 1678 698 18477

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara ROTAN SEMELUR TERUSAN BERINGIN JAYA TELUKBUNIAN BAGAN JAYA CATUR KARYA SAKA PALAS JAYA INTAN MULIA JAYA TEGAL REJO WONOSARI PINANG JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA GAUNG REJO JAYA TANJUNGSIMPANG SIMPANG KATEMAN PELANGIRAN HIDAYAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4719 1067 1480 317 180 629 496 364 642 367 523 650 13239 2940 3200 1009 31822
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1911 449 588 155 36 279 135 95 256 117 144 218 5953 1169 1522 311 13338
4 Jumlah surat suara digunakan 2808 618 892 162 144 350 361 269 385 250 379 432 7280 1771 1678 698 18477
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah ROTAN SEMELUR TERUSAN BERINGIN JAYA TELUKBUNIAN BAGAN JAYA CATUR KARYA SAKA PALAS JAYA INTAN MULIA JAYA TEGAL REJO WONOSARI PINANG JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA GAUNG REJO JAYA TANJUNGSIMPANG SIMPANG KATEMAN PELANGIRAN HIDAYAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2785 610 881 160 141 348 359 266 373 248 373 430 7206 1760 1651 689 18280
2 Jumlah Suara tidak sah 23 8 11 2 3 2 2 3 12 2 6 2 74 11 27 9 197
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2808 618 892 162 144 350 361 269 385 250 379 432 7280 1771 1678 698 18477

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ROTAN SEMELUR TERUSAN BERINGIN JAYA TELUKBUNIAN BAGAN JAYA CATUR KARYA SAKA PALAS JAYA INTAN MULIA JAYA TEGAL REJO WONOSARI PINANG JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA GAUNG REJO JAYA TANJUNGSIMPANG SIMPANG KATEMAN PELANGIRAN HIDAYAH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1198 145 238 66 87 75 108 69 82 80 67 104 3677 634 556 344 7530
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1587 465 643 94 54 273 251 197 291 168 306 326 3529 1126 1095 345 10750
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2785 610 881 160 141 348 359 266 373 248 373 430 7206 1760 1651 689 18280