Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih RANTO PANYANG BARAT GUNONG KLENG UJONG DRIEN PEUNAGA RAYEUK PEUNAGA PASI PEUNAGA CUT UJONG REUDEUP BALEE PAYA PEUNAGA UJONG TANJONG PUCOK REUDEUP SUMBER BATU LANGUNG MEUREUBO RANTO PANYANG TIMUR MESJID TUHA UJONG TANOH DARAT PASI ACEH TUNONG PASI ACEH BAROH BULOH PULO TEUNGOH PAYA BARO RP. RANUB DONG PASI PINANG PASI MESJID BUKIT JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 205 605 388 395 115 394 70 285 1568 395 43 101 645 719 339 221 496 191 221 63 109 55 204 212 248 142 8429
  PR 239 590 403 442 117 389 73 279 1363 415 39 82 633 709 374 253 707 174 223 55 109 45 228 185 252 138 8516
  JML 444 1195 791 837 232 783 143 564 2931 810 82 183 1278 1428 713 474 1203 365 444 118 218 100 432 397 500 280 16945
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 7 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 7 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  PR 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
  JML 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 205 612 388 395 115 405 70 290 1568 395 43 103 645 719 344 222 496 191 221 63 109 55 204 212 248 142 8460
  PR 239 590 403 443 117 389 73 283 1363 415 39 82 633 709 377 255 707 174 223 55 109 45 228 185 253 138 8527
  JML 444 1202 791 838 232 794 143 573 2931 810 82 185 1278 1428 721 477 1203 365 444 118 218 100 432 397 501 280 16987
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 134 354 250 258 74 239 62 229 867 282 32 97 410 449 245 160 335 127 153 54 81 52 150 173 178 124 5569
  PR 177 352 305 307 91 248 62 210 697 319 33 82 440 504 284 202 526 116 163 46 83 45 179 169 204 121 5965
  JML 311 706 555 565 165 487 124 439 1564 601 65 179 850 953 529 362 861 243 316 100 164 97 329 342 382 245 11534
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  PR 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
  JML 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 134 358 250 258 74 247 62 234 867 282 32 99 410 449 250 161 335 127 153 54 81 52 150 173 178 124 5594
  PR 177 352 305 308 91 248 62 214 697 319 33 82 440 504 287 204 526 116 163 46 83 45 179 169 205 121 5976
  JML 311 710 555 566 165 495 124 448 1564 601 65 181 850 953 537 365 861 243 316 100 164 97 329 342 383 245 11570

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara RANTO PANYANG BARAT GUNONG KLENG UJONG DRIEN PEUNAGA RAYEUK PEUNAGA PASI PEUNAGA CUT UJONG REUDEUP BALEE PAYA PEUNAGA UJONG TANJONG PUCOK REUDEUP SUMBER BATU LANGUNG MEUREUBO RANTO PANYANG TIMUR MESJID TUHA UJONG TANOH DARAT PASI ACEH TUNONG PASI ACEH BAROH BULOH PULO TEUNGOH PAYA BARO RP. RANUB DONG PASI PINANG PASI MESJID BUKIT JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 453 1220 808 855 237 799 146 576 2993 828 84 187 1306 1458 728 484 1229 373 453 121 223 102 441 405 511 286 17306
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 142 510 253 289 72 304 22 128 1429 227 19 6 456 505 191 119 368 130 137 21 59 5 112 63 128 40 5735
4 Jumlah surat suara digunakan 311 710 555 566 165 495 124 448 1564 601 65 181 850 953 537 365 861 243 316 100 164 97 329 342 383 245 11570
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah RANTO PANYANG BARAT GUNONG KLENG UJONG DRIEN PEUNAGA RAYEUK PEUNAGA PASI PEUNAGA CUT UJONG REUDEUP BALEE PAYA PEUNAGA UJONG TANJONG PUCOK REUDEUP SUMBER BATU LANGUNG MEUREUBO RANTO PANYANG TIMUR MESJID TUHA UJONG TANOH DARAT PASI ACEH TUNONG PASI ACEH BAROH BULOH PULO TEUNGOH PAYA BARO RP. RANUB DONG PASI PINANG PASI MESJID BUKIT JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 307 700 551 561 159 488 121 436 1535 597 65 180 841 943 532 362 850 229 306 94 163 97 324 342 374 234 11391
2 Jumlah Suara tidak sah 4 10 4 5 6 7 3 12 29 4 0 1 9 10 5 3 11 14 10 6 1 0 5 0 9 11 179
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 311 710 555 566 165 495 124 448 1564 601 65 181 850 953 537 365 861 243 316 100 164 97 329 342 383 245 11570

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RANTO PANYANG BARAT GUNONG KLENG UJONG DRIEN PEUNAGA RAYEUK PEUNAGA PASI PEUNAGA CUT UJONG REUDEUP BALEE PAYA PEUNAGA UJONG TANJONG PUCOK REUDEUP SUMBER BATU LANGUNG MEUREUBO RANTO PANYANG TIMUR MESJID TUHA UJONG TANOH DARAT PASI ACEH TUNONG PASI ACEH BAROH BULOH PULO TEUNGOH PAYA BARO RP. RANUB DONG PASI PINANG PASI MESJID BUKIT JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 180 330 303 286 51 212 29 164 663 357 12 94 442 464 330 250 540 100 123 27 82 32 156 238 158 82 5705
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 127 370 248 275 108 276 92 272 872 240 53 86 399 479 202 112 310 129 183 67 81 65 168 104 216 152 5686
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 307 700 551 561 159 488 121 436 1535 597 65 180 841 943 532 362 850 229 306 94 163 97 324 342 374 234 11391