Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SEURADEUK BLANG DALAM TEUMIKET RANOM BLANG MAKMU GAMPONG BARO KB ALUE MEUGANDA RAMBONG PINTO TUWI EUMPEUK BLANG LUAH KB SEUNEUBOK DALAM PAYA MEUGEUNDRANG GUNONG PANYANG BUKET MEUGAJAH ALUE KUYUN LEUBOK PANYANG PAYA BARO KUBU CAPANG PASI ARA WT GAMPONG BARO WT RAMBONG COT PUNTI ALUE EUMPEUK ALUE BILIE PASI JANENG TANGKEH ALUE SEURALEN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 99 64 65 36 27 27 23 43 57 25 72 21 80 193 53 113 48 78 35 50 72 32 25 187 139 13 1677
  PR 100 77 56 33 34 33 33 41 49 21 66 15 77 189 45 124 49 75 34 62 75 29 23 184 150 16 1690
  JML 199 141 121 69 61 60 56 84 106 46 138 36 157 382 98 237 97 153 69 112 147 61 48 371 289 29 3367
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 99 64 65 36 27 27 23 43 57 25 72 21 80 193 53 113 49 78 35 50 72 32 25 187 139 13 1678
  PR 100 77 56 33 34 33 33 41 49 21 66 15 77 189 45 124 49 75 34 62 75 29 23 184 150 16 1690
  JML 199 141 121 69 61 60 56 84 106 46 138 36 157 382 98 237 98 153 69 112 147 61 48 371 289 29 3368
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 77 64 59 29 22 26 20 37 55 18 49 18 65 144 50 88 33 60 35 42 56 24 18 141 91 13 1334
  PR 76 77 49 24 27 27 30 33 48 20 46 13 57 146 42 97 36 59 34 53 55 25 16 141 99 16 1346
  JML 153 141 108 53 49 53 50 70 103 38 95 31 122 290 92 185 69 119 69 95 111 49 34 282 190 29 2680
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 77 64 59 29 22 26 20 37 55 18 49 18 65 144 50 88 34 60 35 42 56 24 18 141 91 13 1335
  PR 76 77 49 24 27 27 30 33 48 20 46 13 57 146 42 97 36 59 34 53 55 25 16 141 99 16 1346
  JML 153 141 108 53 49 53 50 70 103 38 95 31 122 290 92 185 70 119 69 95 111 49 34 282 190 29 2681

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SEURADEUK BLANG DALAM TEUMIKET RANOM BLANG MAKMU GAMPONG BARO KB ALUE MEUGANDA RAMBONG PINTO TUWI EUMPEUK BLANG LUAH KB SEUNEUBOK DALAM PAYA MEUGEUNDRANG GUNONG PANYANG BUKET MEUGAJAH ALUE KUYUN LEUBOK PANYANG PAYA BARO KUBU CAPANG PASI ARA WT GAMPONG BARO WT RAMBONG COT PUNTI ALUE EUMPEUK ALUE BILIE PASI JANENG TANGKEH ALUE SEURALEN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 203 144 124 71 63 62 58 86 109 47 141 37 161 390 100 242 99 157 71 115 150 63 49 379 295 30 3446
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 50 3 16 18 14 9 8 16 6 9 46 6 39 100 8 56 29 38 2 20 39 14 15 97 105 1 764
4 Jumlah surat suara digunakan 153 141 108 53 49 53 50 70 103 38 95 31 122 290 92 185 70 119 69 95 111 49 34 282 190 29 2681
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SEURADEUK BLANG DALAM TEUMIKET RANOM BLANG MAKMU GAMPONG BARO KB ALUE MEUGANDA RAMBONG PINTO TUWI EUMPEUK BLANG LUAH KB SEUNEUBOK DALAM PAYA MEUGEUNDRANG GUNONG PANYANG BUKET MEUGAJAH ALUE KUYUN LEUBOK PANYANG PAYA BARO KUBU CAPANG PASI ARA WT GAMPONG BARO WT RAMBONG COT PUNTI ALUE EUMPEUK ALUE BILIE PASI JANENG TANGKEH ALUE SEURALEN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 147 140 108 53 48 52 50 68 102 36 95 31 120 281 91 184 69 115 65 95 109 46 34 274 184 29 2626
2 Jumlah Suara tidak sah 6 1 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 2 9 1 1 1 4 4 0 2 3 0 8 6 0 55
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 153 141 108 53 49 53 50 70 103 38 95 31 122 290 92 185 70 119 69 95 111 49 34 282 190 29 2681

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SEURADEUK BLANG DALAM TEUMIKET RANOM BLANG MAKMU GAMPONG BARO KB ALUE MEUGANDA RAMBONG PINTO TUWI EUMPEUK BLANG LUAH KB SEUNEUBOK DALAM PAYA MEUGEUNDRANG GUNONG PANYANG BUKET MEUGAJAH ALUE KUYUN LEUBOK PANYANG PAYA BARO KUBU CAPANG PASI ARA WT GAMPONG BARO WT RAMBONG COT PUNTI ALUE EUMPEUK ALUE BILIE PASI JANENG TANGKEH ALUE SEURALEN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 65 57 70 40 30 15 33 12 55 22 26 19 49 206 52 85 22 61 53 18 73 34 4 157 72 15 1345
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 82 83 38 13 18 37 17 56 47 14 69 12 71 75 39 99 47 54 12 77 36 12 30 117 112 14 1281
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 147 140 108 53 48 52 50 68 102 36 95 31 120 281 91 184 69 115 65 95 109 46 34 274 184 29 2626