Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PANGKALAN KERINCI BARAT PANGKALAN KERINCI KOTA PANGKALAN KERINCI TIMUR KUALA TERUSAN MAKMUR RANTAU BARU MEKAR JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2103 11185 12732 130 1813 273 855 29091
  PR 1790 10242 11556 124 1741 267 709 26429
  JML 3893 21427 24288 254 3554 540 1564 55520
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 7 0 1 0 4 12
  PR 0 0 3 0 0 0 3 6
  JML 0 0 10 0 1 0 7 18
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 2 54 0 1 7 24 88
  PR 0 3 56 0 1 6 29 95
  JML 0 5 110 0 2 13 53 183
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 209 904 602 0 62 1 128 1906
  PR 131 802 769 0 52 1 27 1782
  JML 340 1706 1371 0 114 2 155 3688
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2312 12091 13395 130 1877 281 1011 31097
  PR 1921 11047 12384 124 1794 274 768 28312
  JML 4233 23138 25779 254 3671 555 1779 59409
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1013 5605 6607 84 1105 193 600 15207
  PR 1048 5557 6232 87 1096 207 540 14767
  JML 2061 11162 12839 171 2201 400 1140 29974
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 7 0 1 0 4 12
  PR 0 0 3 0 0 0 3 6
  JML 0 0 10 0 1 0 7 18
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 28 0 1 5 5 39
  PR 0 0 36 0 0 5 5 46
  JML 0 0 64 0 1 10 10 85
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 209 904 602 0 62 1 128 1906
  PR 131 802 769 0 52 1 27 1782
  JML 340 1706 1371 0 114 2 155 3688
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1222 6509 7244 84 1169 199 737 17164
  PR 1179 6359 7040 87 1148 213 575 16601
  JML 2401 12868 14284 171 2317 412 1312 33765

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PANGKALAN KERINCI BARAT PANGKALAN KERINCI KOTA PANGKALAN KERINCI TIMUR KUALA TERUSAN MAKMUR RANTAU BARU MEKAR JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3961 21595 24752 259 3624 551 1605 56347
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 3 22 5 0 0 0 0 30
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1557 8705 10463 88 1307 139 293 22552
4 Jumlah surat suara digunakan 2401 12868 14284 171 2317 412 1312 33765
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PANGKALAN KERINCI BARAT PANGKALAN KERINCI KOTA PANGKALAN KERINCI TIMUR KUALA TERUSAN MAKMUR RANTAU BARU MEKAR JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2385 12804 14233 170 2303 410 1304 33609
2 Jumlah Suara tidak sah 16 64 51 1 14 2 8 156
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2401 12868 14284 171 2317 412 1312 33765

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PANGKALAN KERINCI BARAT PANGKALAN KERINCI KOTA PANGKALAN KERINCI TIMUR KUALA TERUSAN MAKMUR RANTAU BARU MEKAR JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1367 7519 7254 116 1114 204 451 18025
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1018 5285 6979 54 1189 206 853 15584
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2385 12804 14233 170 2303 410 1304 33609