Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KERUMUTAN MAK TEDUH TANJUNG AIR HITAM PEMATANG TINGGI BERINGIN MAKMUR BANJAR PANJANG BUKIT LEMBAH SUBUR PANGKALAN TAMPUI PANGKALAN PANDUK LIPAI BULAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1921 824 309 798 1021 512 1117 652 943 139 8236
  PR 1773 721 296 781 986 466 1056 541 890 145 7655
  JML 3694 1545 605 1579 2007 978 2173 1193 1833 284 15891
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
  JML 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 20 28 7 0 9 0 4 0 50 5 123
  PR 13 12 7 0 11 2 3 0 20 4 72
  JML 33 40 14 0 20 2 7 0 70 9 195
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1941 852 316 798 1033 512 1121 652 993 144 8362
  PR 1786 733 303 781 1005 468 1060 541 910 149 7736
  JML 3727 1585 619 1579 2038 980 2181 1193 1903 293 16098
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1231 680 247 644 714 357 798 415 643 128 5857
  PR 1155 570 223 641 690 347 759 359 513 123 5380
  JML 2386 1250 470 1285 1404 704 1557 774 1156 251 11237
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 20 28 7 0 9 0 4 0 50 5 123
  PR 13 12 7 0 11 2 3 0 20 4 72
  JML 33 40 14 0 20 2 7 0 70 9 195
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1251 708 254 644 723 357 802 415 693 133 5980
  PR 1168 582 230 641 702 349 763 359 533 127 5454
  JML 2419 1290 484 1285 1425 706 1565 774 1226 260 11434

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KERUMUTAN MAK TEDUH TANJUNG AIR HITAM PEMATANG TINGGI BERINGIN MAKMUR BANJAR PANJANG BUKIT LEMBAH SUBUR PANGKALAN TAMPUI PANGKALAN PANDUK LIPAI BULAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3716 1574 617 1612 2040 999 2220 1224 1870 290 16162
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1297 281 133 327 615 293 655 450 644 30 4725
4 Jumlah surat suara digunakan 2419 1290 484 1285 1425 706 1565 774 1226 260 11434
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KERUMUTAN MAK TEDUH TANJUNG AIR HITAM PEMATANG TINGGI BERINGIN MAKMUR BANJAR PANJANG BUKIT LEMBAH SUBUR PANGKALAN TAMPUI PANGKALAN PANDUK LIPAI BULAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2409 1288 482 1276 1416 706 1555 772 1211 258 11373
2 Jumlah Suara tidak sah 10 2 2 9 9 0 10 2 15 2 61
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2419 1290 484 1285 1425 706 1565 774 1226 260 11434

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KERUMUTAN MAK TEDUH TANJUNG AIR HITAM PEMATANG TINGGI BERINGIN MAKMUR BANJAR PANJANG BUKIT LEMBAH SUBUR PANGKALAN TAMPUI PANGKALAN PANDUK LIPAI BULAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1600 626 169 560 638 364 821 385 771 145 6079
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 809 662 313 716 778 342 734 387 440 113 5294
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2409 1288 482 1276 1416 706 1555 772 1211 258 11373