Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PANGKALAN BUNUT BAGAN LAGUH BALAM MERAH LUBUK MAS KERIUNG SIALANG KAYU BATU SUNGAI BULUH MERBAU PETANI LUBUK MANDIAN GAJAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 623 499 530 197 127 540 1237 383 331 245 4712
  PR 543 513 549 190 119 478 1075 343 322 217 4349
  JML 1166 1012 1079 387 246 1018 2312 726 653 462 9061
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6
  PR 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
  JML 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 7 0 0 0 0 0 16 0 23
  PR 0 0 3 0 0 0 0 0 10 1 14
  JML 0 0 10 0 0 0 0 0 26 1 37
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 13 4 0 3 0 0 8 0 0 0 28
  PR 15 5 0 1 0 0 8 0 0 0 29
  JML 28 9 0 4 0 0 16 0 0 0 57
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 638 503 537 200 127 540 1249 383 347 245 4769
  PR 560 518 552 191 119 478 1084 343 332 218 4395
  JML 1198 1021 1089 391 246 1018 2333 726 679 463 9164
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 330 347 376 146 103 429 602 313 235 182 3063
  PR 297 347 386 136 89 383 486 263 228 166 2781
  JML 627 694 762 282 192 812 1088 576 463 348 5844
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6
  PR 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
  JML 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 15
  PR 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 8
  JML 0 0 7 0 0 0 0 0 15 1 23
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 13 4 0 3 0 0 8 0 0 0 28
  PR 15 5 0 1 0 0 8 0 0 0 29
  JML 28 9 0 4 0 0 16 0 0 0 57
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 345 351 381 149 103 429 614 313 245 182 3112
  PR 314 352 388 137 89 383 495 263 233 167 2821
  JML 659 703 769 286 192 812 1109 576 478 349 5933

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PANGKALAN BUNUT BAGAN LAGUH BALAM MERAH LUBUK MAS KERIUNG SIALANG KAYU BATU SUNGAI BULUH MERBAU PETANI LUBUK MANDIAN GAJAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1190 1032 1092 403 251 1056 2360 739 676 469 9268
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 530 329 323 117 59 234 1251 163 198 120 3324
4 Jumlah surat suara digunakan 659 703 769 286 192 812 1109 576 478 349 5933
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PANGKALAN BUNUT BAGAN LAGUH BALAM MERAH LUBUK MAS KERIUNG SIALANG KAYU BATU SUNGAI BULUH MERBAU PETANI LUBUK MANDIAN GAJAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 655 701 767 285 192 810 1102 573 476 346 5907
2 Jumlah Suara tidak sah 4 2 2 1 0 2 7 3 2 3 26
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 659 703 769 286 192 812 1109 576 478 349 5933

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PANGKALAN BUNUT BAGAN LAGUH BALAM MERAH LUBUK MAS KERIUNG SIALANG KAYU BATU SUNGAI BULUH MERBAU PETANI LUBUK MANDIAN GAJAH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 373 296 304 160 61 422 405 188 250 160 2619
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 282 405 463 125 131 388 697 385 226 186 3288
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 655 701 767 285 192 810 1102 573 476 346 5907