Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TELUK MERANTI KUALA PANDUK PETODAAN TELUK BINJAI PULAU MUDA GAMBUT MUTIARA LABUHAN BILIK PANGKALAN TERAP SEGAMAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1089 620 187 448 2376 628 560 279 395 6582
  PR 1008 575 165 452 1617 606 515 273 341 5552
  JML 2097 1195 352 900 3993 1234 1075 552 736 12134
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 20 0 6 0 11 0 0 0 0 37
  PR 18 0 3 0 14 0 0 0 0 35
  JML 38 0 9 0 25 0 0 0 0 72
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 3 0 0 1 0 0 0 0 5
  PR 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 1 7 0 0 1 0 0 0 0 9
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1110 623 193 448 2391 628 560 279 395 6627
  PR 1026 579 168 452 1631 606 515 273 341 5591
  JML 2136 1202 361 900 4022 1234 1075 552 736 12218
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 603 374 121 250 1551 413 386 174 205 4077
  PR 594 357 115 244 1034 385 333 182 179 3423
  JML 1197 731 236 494 2585 798 719 356 384 7500
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 9 0 3 0 4 0 0 0 0 16
  PR 8 0 3 0 1 0 0 0 0 12
  JML 17 0 6 0 5 0 0 0 0 28
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 3 0 0 1 0 0 0 0 5
  PR 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 1 7 0 0 1 0 0 0 0 9
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 613 377 124 250 1559 413 386 174 205 4101
  PR 602 361 118 244 1035 385 333 182 179 3439
  JML 1215 738 242 494 2594 798 719 356 384 7540

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TELUK MERANTI KUALA PANDUK PETODAAN TELUK BINJAI PULAU MUDA GAMBUT MUTIARA LABUHAN BILIK PANGKALAN TERAP SEGAMAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2130 1219 346 918 4017 1257 1039 563 741 12230
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 915 481 104 424 1420 459 320 207 357 4687
4 Jumlah surat suara digunakan 1215 738 242 494 2594 798 719 356 384 7540
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TELUK MERANTI KUALA PANDUK PETODAAN TELUK BINJAI PULAU MUDA GAMBUT MUTIARA LABUHAN BILIK PANGKALAN TERAP SEGAMAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1209 737 241 492 2585 798 718 355 380 7515
2 Jumlah Suara tidak sah 6 1 1 2 9 0 1 1 4 25
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1215 738 242 494 2594 798 719 356 384 7540

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TELUK MERANTI KUALA PANDUK PETODAAN TELUK BINJAI PULAU MUDA GAMBUT MUTIARA LABUHAN BILIK PANGKALAN TERAP SEGAMAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 580 434 49 298 797 311 285 143 59 2956
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 629 303 192 194 1788 487 433 212 321 4559
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1209 737 241 492 2585 798 718 355 380 7515