Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TELUK DALAM SUNGAI MAS SOKOI TELUK BERINGIN SERAPUNG TELUK SUNGAI UPIH SUNGAI SOLOK TANJUNG SUM TELUK BAKAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1905 410 714 329 882 739 796 391 749 262 7177
  PR 1737 343 640 303 812 687 670 360 725 234 6511
  JML 3642 753 1354 632 1694 1426 1466 751 1474 496 13688
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 3 0 0 0 1 0 0 3 3 11
  PR 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 10
  JML 2 4 0 1 0 1 0 0 4 9 21
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1907 413 714 329 882 740 796 391 752 265 7189
  PR 1739 344 640 304 812 687 670 360 726 240 6522
  JML 3646 757 1354 633 1694 1427 1466 751 1478 505 13711
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1021 340 376 195 442 337 509 264 441 251 4176
  PR 1034 300 328 183 545 367 388 207 466 211 4029
  JML 2055 640 704 378 987 704 897 471 907 462 8205
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 3 0 0 0 1 0 0 3 3 11
  PR 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 10
  JML 2 4 0 1 0 1 0 0 4 9 21
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1023 343 376 195 442 338 509 264 444 254 4188
  PR 1036 301 328 184 545 367 388 207 467 217 4040
  JML 2059 644 704 379 987 705 897 471 911 471 8228

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TELUK DALAM SUNGAI MAS SOKOI TELUK BERINGIN SERAPUNG TELUK SUNGAI UPIH SUNGAI SOLOK TANJUNG SUM TELUK BAKAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3709 768 1381 645 1726 1455 1497 766 1496 506 13949
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1650 124 677 266 739 750 600 295 585 35 5721
4 Jumlah surat suara digunakan 2059 644 704 379 987 705 897 471 911 471 8228
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TELUK DALAM SUNGAI MAS SOKOI TELUK BERINGIN SERAPUNG TELUK SUNGAI UPIH SUNGAI SOLOK TANJUNG SUM TELUK BAKAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2049 643 696 377 981 693 886 467 907 471 8170
2 Jumlah Suara tidak sah 10 1 8 2 6 12 11 4 4 0 58
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2059 644 704 379 987 705 897 471 911 471 8228

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TELUK DALAM SUNGAI MAS SOKOI TELUK BERINGIN SERAPUNG TELUK SUNGAI UPIH SUNGAI SOLOK TANJUNG SUM TELUK BAKAU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 742 72 93 140 260 74 264 69 354 131 2199
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1307 571 603 237 721 619 622 398 553 340 5971
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2049 643 696 377 981 693 886 467 907 471 8170