Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KUALA SEMUNDAM SIALANG BUNGKUK AIRTERJUN LUBUK RAJA SIALANG GODANG ANGKASA LUBUK TERAP TERBANGIANG TAMBUN RAWANG EMPAT LUBUK KERANJI TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 385 375 455 382 708 883 581 776 313 404 347 5609
  PR 362 362 404 334 634 842 517 675 302 400 286 5118
  JML 747 737 859 716 1342 1725 1098 1451 615 804 633 10727
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 20 3 0 1 0 7 0 5 0 0 0 36
  PR 14 4 0 0 0 18 0 3 0 0 0 39
  JML 34 7 0 1 0 25 0 8 0 0 0 75
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 15 6 6 5 12 7 10 0 1 10 0 72
  PR 24 2 8 2 5 3 11 0 1 12 0 68
  JML 39 8 14 7 17 10 21 0 2 22 0 140
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 420 384 461 388 720 897 591 781 314 414 347 5717
  PR 400 368 412 336 639 863 528 678 303 412 286 5225
  JML 820 752 873 724 1359 1760 1119 1459 617 826 633 10942
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 242 291 326 288 463 628 350 585 221 298 273 3965
  PR 228 289 271 250 409 639 361 505 214 307 230 3703
  JML 470 580 597 538 872 1267 711 1090 435 605 503 7668
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 20 3 0 1 0 7 0 5 0 0 0 36
  PR 14 4 0 0 0 18 0 3 0 0 0 39
  JML 34 7 0 1 0 25 0 8 0 0 0 75
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 15 6 6 5 12 7 10 0 1 10 0 72
  PR 24 2 8 2 5 3 11 0 1 12 0 68
  JML 39 8 14 7 17 10 21 0 2 22 0 140
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 277 300 332 294 475 642 360 590 222 308 273 4073
  PR 266 295 279 252 414 660 372 508 215 319 230 3810
  JML 543 595 611 546 889 1302 732 1098 437 627 503 7883

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KUALA SEMUNDAM SIALANG BUNGKUK AIRTERJUN LUBUK RAJA SIALANG GODANG ANGKASA LUBUK TERAP TERBANGIANG TAMBUN RAWANG EMPAT LUBUK KERANJI TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 764 751 869 719 1367 1761 1122 1480 627 822 647 10929
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 221 156 258 173 478 459 390 382 190 195 144 3046
4 Jumlah surat suara digunakan 543 595 611 546 889 1302 732 1098 437 627 503 7883
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KUALA SEMUNDAM SIALANG BUNGKUK AIRTERJUN LUBUK RAJA SIALANG GODANG ANGKASA LUBUK TERAP TERBANGIANG TAMBUN RAWANG EMPAT LUBUK KERANJI TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 541 591 608 538 889 1297 727 1094 430 626 500 7841
2 Jumlah Suara tidak sah 2 4 3 8 0 5 5 4 7 1 3 42
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 543 595 611 546 889 1302 732 1098 437 627 503 7883

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KUALA SEMUNDAM SIALANG BUNGKUK AIRTERJUN LUBUK RAJA SIALANG GODANG ANGKASA LUBUK TERAP TERBANGIANG TAMBUN RAWANG EMPAT LUBUK KERANJI TIMUR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 277 203 197 222 374 628 418 452 291 322 200 3584
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 264 388 411 316 515 669 309 642 139 304 300 4257
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 541 591 608 538 889 1297 727 1094 430 626 500 7841