Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUNGAIKUBU HULU TELUKMERBAU TANJUNGLEBAN SUNGAIKUBU RANTAU PANJANG KANAN TELUKPIYAI SUNGAISEGAJAH SEI SEGAJAH MAKMUR TELUKPIYAI PESISIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 597 987 994 559 484 936 1891 866 823 8137
  PR 587 962 885 531 512 841 1782 834 684 7618
  JML 1184 1949 1879 1090 996 1777 3673 1700 1507 15755
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 3 14 0 2 13 0 0 0 35
  PR 2 4 7 2 1 16 0 1 0 33
  JML 5 7 21 2 3 29 0 1 0 68
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 600 990 1008 559 486 949 1891 866 823 8172
  PR 589 966 892 533 513 857 1782 835 684 7651
  JML 1189 1956 1900 1092 999 1806 3673 1701 1507 15823
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 384 528 616 295 298 643 1199 676 628 5267
  PR 385 599 541 327 333 580 1168 688 531 5152
  JML 769 1127 1157 622 631 1223 2367 1364 1159 10419
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 3 14 0 2 13 0 0 0 35
  PR 2 4 7 2 1 16 0 1 0 33
  JML 5 7 21 2 3 29 0 1 0 68
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 387 531 630 295 300 656 1199 676 628 5302
  PR 387 603 548 329 334 596 1168 689 531 5185
  JML 774 1134 1178 624 634 1252 2367 1365 1159 10487

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUNGAIKUBU HULU TELUKMERBAU TANJUNGLEBAN SUNGAIKUBU RANTAU PANJANG KANAN TELUKPIYAI SUNGAISEGAJAH SEI SEGAJAH MAKMUR TELUKPIYAI PESISIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1207 1990 1918 1111 1018 1812 3740 1737 1537 16070
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 433 856 740 487 384 560 1373 372 378 5583
4 Jumlah surat suara digunakan 774 1134 1178 624 634 1252 2367 1365 1159 10487
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUNGAIKUBU HULU TELUKMERBAU TANJUNGLEBAN SUNGAIKUBU RANTAU PANJANG KANAN TELUKPIYAI SUNGAISEGAJAH SEI SEGAJAH MAKMUR TELUKPIYAI PESISIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 771 1123 1175 621 629 1250 2350 1362 1154 10435
2 Jumlah Suara tidak sah 3 11 3 3 5 2 17 3 5 52
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 774 1134 1178 624 634 1252 2367 1365 1159 10487

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUNGAIKUBU HULU TELUKMERBAU TANJUNGLEBAN SUNGAIKUBU RANTAU PANJANG KANAN TELUKPIYAI SUNGAISEGAJAH SEI SEGAJAH MAKMUR TELUKPIYAI PESISIR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 281 737 376 220 217 326 911 358 385 3811
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 490 386 799 401 412 924 1439 1004 769 6624
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 771 1123 1175 621 629 1250 2350 1362 1154 10435