Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih RANTAU PANJANG KIRI JOJOL TELUKNILAP SUNGAIMAJO SUNGAIPANJI-PANJI PULAUHALANG MUKA PULAUHALANG BELAKANG RANTAU PANJANG KIRI HILIR SUNGAIPINANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 963 339 2354 1205 575 1411 267 517 803 8434
  PR 920 331 2112 1130 507 1293 221 445 797 7756
  JML 1883 670 4466 2335 1082 2704 488 962 1600 16190
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  JML 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 24 0 6 1 0 0 1 2 2 36
  PR 29 0 6 3 0 0 3 3 5 49
  JML 53 0 12 4 0 0 4 5 7 85
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 989 339 2360 1206 575 1411 268 519 806 8473
  PR 949 331 2118 1133 507 1293 224 448 804 7807
  JML 1938 670 4478 2339 1082 2704 492 967 1610 16280
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 639 199 1410 824 381 640 90 363 484 5030
  PR 639 202 1273 806 334 578 136 320 455 4743
  JML 1278 401 2683 1630 715 1218 226 683 939 9773
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  JML 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 24 0 6 1 0 0 1 2 2 36
  PR 29 0 6 3 0 0 3 3 5 49
  JML 53 0 12 4 0 0 4 5 7 85
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 665 199 1416 825 381 640 91 365 487 5069
  PR 668 202 1279 809 334 578 139 323 462 4794
  JML 1333 401 2695 1634 715 1218 230 688 949 9863

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara RANTAU PANJANG KIRI JOJOL TELUKNILAP SUNGAIMAJO SUNGAIPANJI-PANJI PULAUHALANG MUKA PULAUHALANG BELAKANG RANTAU PANJANG KIRI HILIR SUNGAIPINANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1917 681 4553 2391 1104 2757 498 984 1635 16520
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 584 280 1857 757 389 1539 268 296 686 6656
4 Jumlah surat suara digunakan 1333 401 2695 1634 715 1218 230 688 949 9863
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah RANTAU PANJANG KIRI JOJOL TELUKNILAP SUNGAIMAJO SUNGAIPANJI-PANJI PULAUHALANG MUKA PULAUHALANG BELAKANG RANTAU PANJANG KIRI HILIR SUNGAIPINANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1328 397 2685 1623 710 1210 228 682 941 9804
2 Jumlah Suara tidak sah 5 4 10 11 5 8 2 6 8 59
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1333 401 2695 1634 715 1218 230 688 949 9863

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RANTAU PANJANG KIRI JOJOL TELUKNILAP SUNGAIMAJO SUNGAIPANJI-PANJI PULAUHALANG MUKA PULAUHALANG BELAKANG RANTAU PANJANG KIRI HILIR SUNGAIPINANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 644 302 704 609 291 131 46 262 412 3401
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 684 95 1981 1014 419 1079 182 420 529 6403
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1328 397 2685 1623 710 1210 228 682 941 9804