Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUNGAI APIT KAYU ARA PERMAI HARAPAN BUNGSUR TELUK BATIL PENYENGAT SUNGAI RAWA MENGKAPAN LALANG SUNGAI KAYU ARA TELUK MESJID PARIT I/II TANJUNG KURAS TELUK LANUS RAWA MEKAR JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2404 356 453 468 550 493 330 803 631 707 1088 514 491 559 275 10122
  PR 2290 336 422 438 508 430 344 740 573 672 1061 512 444 494 251 9515
  JML 4694 692 875 906 1058 923 674 1543 1204 1379 2149 1026 935 1053 526 19637
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 15
  PR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  JML 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 22
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 98 1 8 2 0 5 3 0 0 1 6 5 13 0 0 142
  PR 99 0 6 3 0 3 1 0 0 3 4 4 11 0 0 134
  JML 197 1 14 5 0 8 4 0 0 4 10 9 24 0 0 276
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2512 357 461 470 550 498 333 803 631 710 1094 520 504 561 275 10279
  PR 2396 336 428 441 508 433 345 740 573 675 1065 516 455 494 251 9656
  JML 4908 693 889 911 1058 931 678 1543 1204 1385 2159 1036 959 1055 526 19935
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1210 237 280 278 386 300 234 534 404 441 708 342 332 521 203 6410
  PR 1252 255 301 291 387 275 275 553 428 483 717 360 333 450 206 6566
  JML 2462 492 581 569 773 575 509 1087 832 924 1425 702 665 971 409 12976
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 15
  PR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  JML 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 22
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 98 1 8 2 0 5 3 0 0 1 6 5 13 0 0 142
  PR 99 0 6 3 0 3 1 0 0 3 4 4 11 0 0 134
  JML 197 1 14 5 0 8 4 0 0 4 10 9 24 0 0 276
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1318 238 288 280 386 305 237 534 404 444 714 348 345 523 203 6567
  PR 1358 255 307 294 387 278 276 553 428 486 721 364 344 450 206 6707
  JML 2676 493 595 574 773 583 513 1087 832 930 1435 712 689 973 409 13274

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUNGAI APIT KAYU ARA PERMAI HARAPAN BUNGSUR TELUK BATIL PENYENGAT SUNGAI RAWA MENGKAPAN LALANG SUNGAI KAYU ARA TELUK MESJID PARIT I/II TANJUNG KURAS TELUK LANUS RAWA MEKAR JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4780 707 894 926 1080 948 679 1573 1228 1430 2186 1047 954 1074 538 20044
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 2104 214 299 352 307 363 166 486 396 500 751 335 265 101 129 6768
4 Jumlah surat suara digunakan 2676 493 595 574 773 583 513 1087 832 930 1435 712 689 973 409 13274
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUNGAI APIT KAYU ARA PERMAI HARAPAN BUNGSUR TELUK BATIL PENYENGAT SUNGAI RAWA MENGKAPAN LALANG SUNGAI KAYU ARA TELUK MESJID PARIT I/II TANJUNG KURAS TELUK LANUS RAWA MEKAR JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2664 492 594 572 772 571 509 1084 828 928 1422 699 687 952 407 13181
2 Jumlah Suara tidak sah 12 1 1 2 1 12 4 3 4 2 13 13 2 21 2 93
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2676 493 595 574 773 583 513 1087 832 930 1435 712 689 973 409 13274

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUNGAI APIT KAYU ARA PERMAI HARAPAN BUNGSUR TELUK BATIL PENYENGAT SUNGAI RAWA MENGKAPAN LALANG SUNGAI KAYU ARA TELUK MESJID PARIT I/II TANJUNG KURAS TELUK LANUS RAWA MEKAR JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1555 239 266 133 154 92 223 377 360 439 569 283 245 541 137 5613
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1109 253 328 439 618 479 286 707 468 489 853 416 442 411 270 7568
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2664 492 594 572 772 571 509 1084 828 928 1422 699 687 952 407 13181