Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MUARA KELANTAN TELUK LANCANG SUNGAI SELODANG OLAK LUBUK JERING MUARA BUNGKAL LUBUK UMBUT BENCAH UMBAI TASIK BETUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 335 73 472 333 388 322 196 162 218 2499
  PR 288 69 451 342 333 291 176 155 200 2305
  JML 623 142 923 675 721 613 372 317 418 4804
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 1 2 5 0 0 1 0 10
  PR 1 0 0 2 3 0 0 0 0 6
  JML 2 0 1 4 8 0 0 1 0 16
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 336 73 474 335 393 322 196 163 219 2511
  PR 289 69 451 344 336 291 176 155 200 2311
  JML 625 142 925 679 729 613 372 318 419 4822
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 248 45 316 242 226 201 191 120 176 1765
  PR 196 44 303 254 192 190 169 126 155 1629
  JML 444 89 619 496 418 391 360 246 331 3394
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 1 2 5 0 0 1 0 10
  PR 1 0 0 2 3 0 0 0 0 6
  JML 2 0 1 4 8 0 0 1 0 16
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 249 45 318 244 231 201 191 121 177 1777
  PR 197 44 303 256 195 190 169 126 155 1635
  JML 446 89 621 500 426 391 360 247 332 3412

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MUARA KELANTAN TELUK LANCANG SUNGAI SELODANG OLAK LUBUK JERING MUARA BUNGKAL LUBUK UMBUT BENCAH UMBAI TASIK BETUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 636 145 942 689 736 625 379 323 427 4902
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 190 56 321 189 310 234 19 76 95 1490
4 Jumlah surat suara digunakan 446 89 621 500 426 391 360 247 332 3412
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MUARA KELANTAN TELUK LANCANG SUNGAI SELODANG OLAK LUBUK JERING MUARA BUNGKAL LUBUK UMBUT BENCAH UMBAI TASIK BETUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 441 89 618 498 425 389 360 247 328 3395
2 Jumlah Suara tidak sah 5 0 3 2 1 2 0 0 4 17
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 446 89 621 500 426 391 360 247 332 3412

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MUARA KELANTAN TELUK LANCANG SUNGAI SELODANG OLAK LUBUK JERING MUARA BUNGKAL LUBUK UMBUT BENCAH UMBAI TASIK BETUNG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 296 37 476 333 234 215 166 145 127 2029
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 145 52 142 165 191 174 194 102 201 1366
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 441 89 618 498 425 389 360 247 328 3395